> 2010
2010
Uchwała wynagrodzenie Wójta 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-02 14:43:14 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
realizacji projektu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie dla siebie i
dla innych – program wsparcia seniorów z terenu
Gminy Czarna” nr POKL.07.03.00-18-084/10 w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji. 
UCHWAŁA Nr III/14/10
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie dla siebie i dla innych – program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna” nr POKL.07.03.00-18-084/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:15:15 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
 Uchwała Nr XXXIV/290/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:51:42 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała Nr XXIX26410.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:21:27 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała Nr XIX26210.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:20:39 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała Nr XXVIII25810.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:19:50 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała Nr XXVIII25710.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:18:31 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść w załączniku. Uchwała 4.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:17:44 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała 3.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:17:07 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. Uchwała 2,2.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:16:26 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 
Treść uchwały w załączniku. uchwała1.1.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:15:29 | Data modyfikacji: 2014-12-02 14:46:58.
 

 


 

 Uchwała Nr XXVII/246/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 10:14:28 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:09:57.
 
 Uchwała Nr XXXI/280/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-07-19 10:01:41 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:09:57.
 
 Uchwała Nr XXX/272/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-07-19 09:50:43 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:09:57.
 
 Uchwała Nr XXXI/281/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-07-19 09:31:11 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:09:57.
Data wprowadzenia: 2010-07-19 09:31:11
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl