> Gminny Dom Kultury
Gminny Dom Kultury
UCHWAŁA NR XXV/224/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia
z dnia 27 listopada 2009 r.w sprawie połączenia
samorządowych instytucji kultury i utworzenia
instytucji kultury „Gminny Dom Kultury w
Czarnej”.  
Treść uchwały w załączniku. Uchwała-POŁĄCZ. Inst.Kult..docx

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:41:40.
 
 Statut Gminnego Domu Kultury w Czarnej

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:40:03 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:33:24.
 


  Uchwała Nr XXI/194/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury skreslono punkt 2) w brzmieniu: " Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnej oraz jej filię w Polanie,". Tak więc w strukturze nowopowstałego Gminnego Domu Kultury w Czarnej nie ma Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej, która nadal pozostaje odrebną jednostka organizacyjną. 

 

 Uchwała Rady Gminy w Czarnej w sprawie połączenia instytucji kultury

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:35:19 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:32:05.
 
 Statut GOK

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:32:57 | Data modyfikacji: 2010-12-21 09:31:02.
Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:32:57
Data modyfikacji: 2010-12-21 09:31:02
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl