> Sesja XXXI
Sesja XXXI
Uchwała Nr XXXI/…./17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia………. 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:59:25.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ……………. 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
położonej w miejscowości Czarna Górna. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:57:12.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:55:39.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:53:56.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wystąpienia
Gminy Czarna ze Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:51:38.
UCHWAŁA Nr … RADY GMINY W CZARNEJ z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Deklaracja na podatek leśny 2018 KOWR.doc

Deklaracja na podatek rolny 2018 KOWR.doc

Deklaracja nieruchomość (DN-1) 2018 KOWR.doc

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:30:55.
Uchwała Nr …./… /17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …… grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2018 roku. 

XXXI_.._17_1. PROGRAM GMINA CZARNA 2018 poprawki.pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:19:34.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:19:34
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl