> Sesja XXX
Sesja XXX
Uchwała Nr XXX/……/17 Rady Gminy Czarna z
dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:17:16.
UCHWAŁA …….. Rady Gminy w Czarnej z dnia 30
listopada 2017 w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:34:21.
Uchwała Nr XXVI/ /17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …………………………… 2017 r. w
sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa
Czarna Górna. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:51:02.
UCHWAŁA Nr XXIX/…../17 RADY GMINY w Czarnej z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:49:21.
Uchwała Nr XXX/ /17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nawiązania
współpracy Gminy Czarna z Gminą Stara Biała. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:46:24.
Uchwała Nr …………. Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny 

Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 2018.doc

Informacja na podatek rolny (IR-1) 2018.doc

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:40:51.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:40:51
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl