> Sesja XXIX
Sesja XXIX
Uchwała Nr………/2017 Rady Gminy w Czarnej
Z dnia …………………………. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Czarna na lata 2017-2026 

STRATEGIA RPS dla Gminy Czarna.pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:24:09.
Uchwała Nr XXIX/ /2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lara 2018 – 2022.” 

Załącznik do Uchwały -Wieloletni Plan -urządz. wodne.docx

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-10-16 10:20:15 | Data modyfikacji: 2017-10-16 10:21:49.
Uchwała Nr XXIX/.../2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
Samorządowych w Czarnej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Czarnej. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-10-16 10:18:29 | Data modyfikacji: 2017-10-16 10:21:49.
Uchwała Nr XX…./…./17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-10-16 10:16:14 | Data modyfikacji: 2017-10-16 10:21:49.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-10-16 10:16:14
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl