> 2017
2017
Zapytanie ofertowe "Przebudowa Drogi Gminnej
Chrewt 1-19000 R w miejscowości Olchowiec w km
0+000 do 0+369, dz. o nr ewid. 190, 278/2" 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Przedmiar robót

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 5 Szkic sytuacyjny

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-13 13:54:52 | Data modyfikacji: 2017-09-13 13:58:40.
Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług
Operatora Wykonawczego w okresie trwałości w
ramach projektu : ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Czarna" w okresie 01-10-2017 do
30-09-2018 

Ogłoszenie z zapytaniem

Szczegółowy opis

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:52:38 | Data modyfikacji: 2017-09-19 14:15:08.
Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:52:38
Data modyfikacji: 2017-09-19 14:15:08
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl