> 2017
2017
W dniu 4 sierpnia 2017r. pracownicy Wydziału
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili
kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czarnej, w przedmiocie realizacji
zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy
społecznej, wykonywanych przez w/w jednostkę.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-10-16 10:10:17.
Wystapienie pokontrolne LRZ.410.008.04.2017 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-09-06 08:23:21 | Data modyfikacji: 2017-09-06 08:29:40.
Wystąpienie pokontrolne OS.421.17.2017 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:20:47 | Data modyfikacji: 2017-09-06 08:29:40.
Wystąpienie pokontrolne po kontroli Urzędu Stanu
Cywilnego w Czarnej przeprowadzonej w dniu 26 maja
2017 roku.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:26:36 | Data modyfikacji: 2017-09-06 08:29:40.
Protokół z narady pokontrolnej odbytej w dniu 30
czerwca 2017 roku, w związku z przeprowadzeniem
przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w dniach od 12 maja do 30 czerwca 2017
roku, kontroli kompleksowej gospodarki finansowej
Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:27:25 | Data modyfikacji: 2017-07-03 10:30:02.
Data wprowadzenia: 2017-07-03 10:27:25
Data modyfikacji: 2017-07-03 10:30:02
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl