> Sesja XXVI
Sesja XXVI
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie umieszczenia
reklam na terenach, budynkach i innych obiektach
stanowiących własność Gminy i pobierania z
tego tytułu opłat.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:46:18.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:41:42.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:37:21.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:35:43.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:34:14.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych
niezabudowanej nieruchomości.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:32:11.
Uchwała Nr XXVI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … czerwca 2017r. w sprawie zajęcia
stanowiska popierającego starania Powiatu
Bieszczadzkiego na rzecz rewitalizacji linii
kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na
odcinku Zagórz – Krościenko.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:29:33.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-06-14 08:29:33
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl