> Sesja XXV
Sesja XXV
UCHWAŁA NR … RADY GMINY W CZARNEJ
z dnia27 kwietnia 2017r.
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:20:40.
Uchwała Nr XXV/ /2017 Rady gminy w Czarnej z
dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:19:11.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ ZA ROK 2016 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:16:57.
Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:14:49.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w
GMINIE CZARNA NA LATA 2017 – 2021 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:07:03.
Uchwała Nr XX…../…../17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:14:12.
Uchwała Nr XX…./…../17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:11:32 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:10:54.
Uchwała Nr XX…../…../17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:09:55 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:10:54.
Uchwała Nr …. Rady Gminy Czarna z dnia 27
kwietnia 2017 r. W sprawie przyjęcia Sołectwa
Polana do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2017-2020” 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:07:08 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:10:54.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:07:08
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl