> Sesja XXIV
Sesja XXIV
UCHWAŁA Nr XXIV/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …………… 2017 r. w sprawie określenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czarna w 2017r. 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:40:28 | Data modyfikacji: 2017-03-23 12:57:02.
UCHWAŁA Nr XXIV/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …………… 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:59:15 | Data modyfikacji: 2017-03-23 12:57:02.
Uchwała Nr XXIV / /17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego i klas I publicznych szkół
podstawowych.  
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:05:23 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
Uchwała Nr XXIII/……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia …… marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy. 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 08:03:02 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
Uchwała Nr XXIII/……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia …… marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy. 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 08:09:28 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
Uchwała Nr XXIII/……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia …… marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy. 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 08:22:27 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
Uchwała Nr XXIII/……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia …… marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy. 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 08:25:20 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
UCHWAŁA Nr ..…/…../2017 RADY GMINY CZARNA z
dnia ……….. 2017 r w sprawie zatwierdzenia
udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania
kompetencji informatycznych i przyrodniczych” 
  Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:16:48 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
UCHWAŁA NR …...../……../17 Rady Gminy w
Czarnej z dnia …................... 2017 r. w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-24 12:47:00 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
UCHWAŁA NR XXIII/……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:06:14 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.
UCHWAŁA NR XXIII/………/17 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 30 marca 2017 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
na realizację zadania publicznego 
 Treść projektu Uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:08:55 | Data modyfikacji: 2017-03-24 12:49:13.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:08:55
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl