> 2017
2017
Ogłoszenie Wójt Gminy Czarna ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej nr ew.: 52/5 o powierzchni 0,1783 ha
położonej w miejscowości Rabe 

Informacja o wynikach przetargu

 Więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-03 08:04:45.
Wójt Gminy w Czarnej ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej nr ew.: 158/1 o powierzchni 0,0614
ha oraz 177/2 o powierzchni 2,9560 ha w
miejscowości Olchowiec  

Informacja o wynikach przetargu >>>

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-24 08:49:15.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej nr ew.: 27 o powierzchni 0,0538 ha
oraz 177/2 o powierzchni 2,9560 ha w miejscowości
Olchowiec  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:32:01 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:35:07.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej nr ew.: 85 położonej w
miejscowości Olchowiec, 
 wyniki przetargu 85.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:57:17 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:35:07.
Wójt Gminy w Czarnej ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej nr ew.: 27 o powierzchni 0,0538 ha
oraz 177/2 o powierzchni 2,9560 ha w miejscowości
Olchowiec  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-20 13:13:00 | Data modyfikacji: 2017-06-28 13:34:56.
Wójt Gminy w Czarnej ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej nr ew.: 85 o powieszchni 0,0478 ha
w miejscowości Olchowiec 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:47:32 | Data modyfikacji: 2017-06-06 13:54:42.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej nr ew.: 158/1 o pow.
0,0614 ha położonej w miejscowości Olchowiec,
Gm. Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:31:06 | Data modyfikacji: 2017-06-06 13:54:42.
Wójt Gminy w Czarnej ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej nr ew.: 158/1 o powieszchni 0,0614
ha w miejscowości Olchowiec 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-16 08:38:22 | Data modyfikacji: 2017-06-06 13:54:42.

Zobacz:
 2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-16 08:38:22
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl