> Sesja XXII
Sesja XXII
Uchwała Nr… Rady Gminy w Czarnej z dnia … w
sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświatowej 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:57:58.
Uchwała Nr… Rady Gminy w Czarnej z dnia … w
sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:56:14.
Uchwała Nr… Rady Gminy w Czarnej z dnia … w
sprawie uchylenia uchwały.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:54:25 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr… Rady Gminy w Czarnej z dnia … w
sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Czarna do
Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:53:15 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr… Rady Gminy w Czarnej z dnia … w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:50:55 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr .…./……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia ….. lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych
niezabudowanej nieruchomości 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:42:14 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr …… Rady Gminy Czarna ….. z dnia
… W sprawie złożenia przez Gminę Czarna
wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego
pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach
Bieszczadzkich poprzez instalację systemów
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:41:10 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała ….. Rady Gminy w Czarnej z dnia ….r.
w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:39:34 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr ... Rady Gminy Czarna …. z dnia …
w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy
partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn.: "Wsparcie energetyki
rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez
instalację systemów energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych” 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:37:46 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr ……/……./17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia ………..lutego 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:35:54 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr …./……/17 Rady Gminy w Czarnej
z dnia ….lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:34:49 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
Uchwała Nr …./…../17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ….. lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:33:48 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.
UCHWAŁA NR XXII/……/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 13 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:31:51 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:46:42.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2017-02-10 11:31:51
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl