> Sesja XXI
Sesja XXI
UCHWAŁA NR ............ Rady Gminy w Czarnej z
dnia ... grudnia 2016 r. w sprawie zajęcia
stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia
prawa.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-22 15:17:15.
Uchwała Nr X)(l/ /16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia
działań na rzecz utworzenia przejścia
granicznego z Ukrainą w miejscowości
Michniowiec.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:21:32.
Uchwała Nr XXI/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu. 

załącznik

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:02:40.
Uchwała Nr …/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …. grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:33:39.
Uchwała Nr XXI/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:32:31.
Uchwała Nr XXI/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
…. grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:27:39.
Uchwała Nr XXI/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
…grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:26:13.
Uchwała Nr XXI/...16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
...2016 r. w sprawie wyrażenia opinii. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:22:11.
Uchwała Nr XXI/...16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
...2016 r. w sprawie włączenia Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Czarnej do Zespołu
Szkół Samorządowych w Czarnej. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:18:34.
Uchwała Nr XXI/...16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
...2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Budżetowej na rok 2017. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:14:51.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:14:51
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl