>  Sesja XIX
Sesja XIX
Uchwała Nr XIX/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
… 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Czarna na lata 2015-2020”. 

Załącznik do uchwały - PGN dla gminy Czarna_projekt.pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-07 10:29:09.
PROJKET UCHWAŁY Nr………….. Rady Gminy w
Czarnej z dnia ……………… w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy
Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 

Ogłoszenie o konsultacjach PROGRAMU WSPÓŁPRACY NGO 2017.doc

Uchwała Nr XXV23913 z dnia 14.10.2013.doc

Uchwała z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania....pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-17 08:42:30.
Uchwała Nr XIX/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... października 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-19 09:34:44.
Uchwała Nr XIX/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... października 2016 r. w sprawie zgody na
sprzedaż nieruchomości.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-19 09:36:56 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:39:12.
Uchwała Nr XIX/...?16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... października 2016 r. w sprawie wyrazenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomosci w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-19 09:41:26 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:39:12.
Uchwała Nr XIX/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... 2016 w sprawie zmian w składzie Komisji
Kierunków Rozwoju Gminy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-19 09:47:33 | Data modyfikacji: 2016-10-19 09:39:12.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
r. w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości 
 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:12:25 | Data modyfikacji: 2016-10-21 09:23:38.
Uchwała Rady Gminy w Czarnej z dnia … w sprawie
określenia wzoru deklaracji i informacji na
podatek rolny 

Deklaracja

Informacja

 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-21 09:19:09 | Data modyfikacji: 2016-10-21 09:23:38.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
r.w sprawie ustalenia dopłat do 1 Mg odpadów
segregowanych zebranych w punktach selektywnego
zbierania odpadów 
 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:37:40 | Data modyfikacji: 2016-10-21 09:23:38.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ... r.
w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:44:28 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ... w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Czarna. 
 Uchwała

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:54:45 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.
Projekt UCHWAŁY NR XIX/……./16 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 28 października 2016 w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2016 roku 
 Treść projektu uchwały

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-10-24 11:02:06 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.
Uchwała Nr XIX/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
………………. w sprawie zawarcia umowy
partnerskiej i nawiązania współpracy pomiędzy
Silską Radą Boberka w Obwodzie Lwowskim -
Ukraina a Gminą Czarna, Województwo Podkarpackie
- Polska 

UMOWA PARTNERSKA - Boberka.docx

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:26:10 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.
Uchwała Nr XIX/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ………………. w sprawie zawarcia
umowy partnerskiej i nawiązania współpracy
pomiędzy Silską Radą Limna w Obwodzie Lwowskim
- Ukraina a Gminą Czarna, Województwo
Podkarpackie - Polska 

Umowa partnerska Limna.docx

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:29:51 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.
Uchwała Nr XIX/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
………………. w sprawie zawarcia umowy
partnerskiej i nawiązania współpracy pomiędzy
Rejonem Turka w Obwodzie Lwowskim - Ukraina a
Gminą Czarna, Województwo Podkarpackie - Polska 

umowa partnerska - turczańska rada rejonowa.docx

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:33:45 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:47:33.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:33:45
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl