> Sesja XVIII
Sesja XVIII
Uchwała Nr XVIII/…./16 Rady Gminy w Czarnej
z dnia … września 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:23:50 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:26:01.
Uchwała Nr XVIII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … września 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:25:20 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:26:01.
UCHWAŁA Nr XVIII/ /16 RADY GMINY W CZARNEJ z
dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarna na lata
2016-2021.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:27:12 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:26:01.
Uchwała Nr XVIII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … września 2016 r. w sprawie zamiany
nieruchomości  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:28:17 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:28:38.
Uchwała Nr XVIII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … września 2016 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
wymiaru zajęć dla dyrektora i wicedyrektora
szkoły (zespołu szkół) oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole,
a także nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Czarną.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:33:50 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:28:38.
Uchwała Nr XVIII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 6 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Czarna na lata 2015-2020" 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:37:14 | Data modyfikacji: 2016-08-30 09:28:38.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-08-30 09:37:14
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl