> Sesja XVII
Sesja XVII
Uchwała nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-14 08:39:36 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr …/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
……………….. 2016r w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarna 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:53:08 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:27:44 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:26:42 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:25:37 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:24:22 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:22:57 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:21:54 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:20:34 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.
Uchwała Nr XVII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:18:48 | Data modyfikacji: 2016-06-14 08:40:18.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:18:48
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl