> 2016
2016
Remont mostu na drodze w miejscowości Czarna
Dolna  

Informacja o wynikach

Ogłoszenie z zapytaniem

zał. nr 1 Przedmiar robot

zał. nr 2 formularz ofertowy

zał. nr 3 Umowa - projekt

zał. nr 4 kosztorys ofertowy

zał. nr 5 Szkic sytuacyjny

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-13 10:58:31 | Data modyfikacji: 2016-09-13 11:09:52.
Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz.nr ewid.
242, 221/1 w miejscowości Czarna Dolna 

Informacja o wynikach

Ogłoszenie z zapytaniem

zał. nr 1 Przedmiar robot

zał. nr 2 formularz ofertowy CD

zał. nr 3 Umowa - projekt

zał. nr 4 kosztorys ofertow CD

zał. nr 5 Szkic sytuacyjnu CD

zał. nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

zał. nr 7 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków CD

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-06 08:07:40 | Data modyfikacji: 2016-06-06 08:31:04.
Data wprowadzenia: 2016-06-06 08:07:40
Data modyfikacji: 2016-06-06 08:31:04
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl