> Sesja XVI
Sesja XVI
PROJEKT Uchwała Nr XVI/……/15 Rady Gminy
Czarna z dnia 24 maja 2015r. w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-20 10:20:14.
PROJEKT Uchwała Nr XVI/……/15 Rady Gminy
Czarna z dnia 24 maja 2015r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Czarna oraz sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2015 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-20 10:13:20.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVI/……/16 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 24 maja 2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-20 10:10:49.
Uchwała Nr … ….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
……… 2016 r. W sprawie przyjęcia
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Żłobek  

Załącznik do Uchwały Sołecka strategia wsi Żłobek.pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:45:30.
Uchwała Nr …..... 2016 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ………….. 2016 W sprawie wyrażenia
woli przystąpienia Gminy Czarna w charakterze
partnera do realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2
Poprawa jakości kształcenia ogólnego 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:41:18.
Uchwała Nr …..... 2016 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ………….. 2016 W sprawie zatwierdzenia
diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Czarna w zakresie Działania 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego 

INFORMACJA Z DIAGNOZY przeprowadzonej w dniach od 11 kwietnia do 6 maja 2016 r. w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej

INFORMACJA Z DIAGNOZY przeprowadzonej w dniach od 11 kwietnia do 4 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej Górnej

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:39:39.
Uchwała Nr XVI….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:31:45.
Uchwała Nr XVI…..16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:30:29.
Uchwała Nr XVI…..16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:29:13.
Uchwała Nr … ... 16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
………………… 2016r w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarna 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:24:00.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:24:00
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl