> Sesja XV
Sesja XV
UCHWAŁA Nr XV/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
………………… 2016 r. w sprawie utworzenia
od dnia 1 września 2016 roku Zespołu Szkół
Samorządowych w Czarnej. 

Statut Zespołu 14.04.2016

 Treść uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:36:45.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:43:54.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:48:01.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:50:01.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:51:20.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:52:31.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:55:59.
Uchwała Nr XV/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany
nieruchomości  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 08:57:31.
Ocena zasobów pomocy społecznej GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ 
 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:01:44.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-04-20 09:01:44
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl