> Sesja XIV
Sesja XIV
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na teren gminy
Czarna w 2016r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:18:36.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:15:36.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizacje zadania
publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:13:55.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …... w sprawie przyjęcia Sołectwa
Żłobek do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2011-2016  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:11:24.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:07:58.
Uchwała Nr XIV….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:05:09.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 r. o nie wyrażeniu zgody na
wyodrębnianie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki 2017 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:02:02.
Uchwała Nr XIV/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:58:17.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-03-24 09:58:17
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl