> Sesja XIII
Sesja XIII
Uchwała Nr XIII/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:46:16.
Uchwała Nr XIII/…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:43:20.
Uchwała Nr XIII…16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:39:43.
Uchwała Nr XIII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Budżetowej na rok 2016. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:02:02.
Uchwała Nr XIII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Kierunków Rozwoju Gminy na rok
2016. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:00:22.
Uchwała Nr XIII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Oświatowej na rok 2016. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:58:34.
Uchwała Nr XIII / /16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:53:43.
Uchwała Nr ... Rady Gminy … z dnia … w
sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy
partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn.: "Wzrost efektywności i
dostępności e-usług poprzez wdrożenie
systemów informatycznych , wsparciem rozwoju
gmin Bieszczadzkich” mna podstawie: Na podstawie
art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015
poz.1515)  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:49:53.
Uchwała Nr XIII/……/16 Rady Gminy Czarna z
dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:43:09.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:43:09
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl