> 2016
2016
Protokół z kontroli rejestru wyborców
przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2016 r. w
Urzędzie Gminy w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-09-12 08:58:35.
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu
21.07.2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-09-12 09:06:58.
Data wprowadzenia: 2016-09-12 09:06:58
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl