> 2015
2015
Protokół kontroli skarbowej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-29 10:06:13 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:06:45.
Raport z czynności kontrolnych –
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
odnowienie terenu wokół budynku użyteczności
publicznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:31:53 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:06:45.
Raport z czynności kontrolnych – Budowa placu
zabaw wraz z ogrodzeniem w centrum wsi Czarna
Górna (I etap inwestycji: rewitalizacja parku)
oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
sceny estradowej w Czarnej Dolnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:40:22 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:06:45.
Raport z czynności kontrolnych – Przebudowa
urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michniowiec 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:42:59 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:06:45.
Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:42:59
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl