> Sesja XII
Sesja XII
Uchwała Nr …./…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:16:05.
Uchwała Nr .../…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
… stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:12:11.
Uchwała Nr …./…/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:08:12.
Uchwała Nr …/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
…. stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:05:41.
Uchwała Nr …/…/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa –
Agencji Nieruchomości Rolnych niezabudowanej
nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:00:39.
UCHWAŁA Nr XII/…./2016 RADY GMINY w CZARNEJ z
dnia 21 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna 

Załacznik 2

Załacznik 1

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:54:39 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:56:09.
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Czarna Nr
XII/…./2016 z dnia 21 stycznia 2016 

Załacznik 1

Załacznik 2

załącznik 3

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:42:31 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
UCHWAŁA NR XII/…./16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 21 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Czarna oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania dotacji. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:40:41 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
UCHWAŁA Nr …./…./2016 RADY GMINY w CZARNEJ z
dnia ……. 2016 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:36:56 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
UCHWAŁA Nr …./…./2016 RADY GMINY w CZARNEJ z
dnia …. 2016 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:35:11 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
UCHWAŁA NR XII/.../16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2016 kredytu konsolidacyjnego
zaciąganego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:26:02 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uzasadnienie do Uchwała NR….16 Rady Gminy w
Czarnej z dnia ... stycznia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych
niezabudowanej nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:19:16 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa –
Agencji Nieruchomości Rolnych niezabudowanej
nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:14:30 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:10:45 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:07:53 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:05:47 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia ...
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:02:33 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała NR XII….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie opłaty miejscowej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:55:10 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.
Uchwała nr ….16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21
stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Czarna na lata 2015-2025 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:50:24 | Data modyfikacji: 2016-01-20 13:47:16.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:50:24
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl