> Sesja XI
Sesja XI
UCHWAŁA RADY Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Czarna oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-22 13:39:43.
Uchwała Nr ……. 2015 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2016 roku 

Uchwała

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna na 2016 rok

Plan Dochodów

Plan Wydatków

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:07:43 | Data modyfikacji: 2015-12-22 12:16:22.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:07:43
Data modyfikacji: 2015-12-22 12:16:22
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl