> SesjaX
SesjaX
Uchwała Nr X/…/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
… 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w
2015 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:16:37.
Uchwała Nr X/…/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
… 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:09:13.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:09:13
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl