> SesjaIX
SesjaIX
UCHWAŁA Nr ……… RADY GMINY W CZARNEJ z dnia
…………….. r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Rzeszowie 

Więcej>>>

załącznik

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:14:41 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:17:22.
Uchwała ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ... r. w
sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy
Czarna, w których pobiera sie opłatę
miejscową. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-10 08:23:14 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:17:22.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w Czarnej z dnia ... w
sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości  

Więcej>>>

Deklaracja

Informacja

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-10 08:18:57 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:36:12.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w czarnej z dnia ... w
sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji
na podatek rolny. 

Więcej>>>

Deklaracja

Informacja

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-10 08:11:27 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:31:56.
Uchwała Nr ... Rady Gminy w czarnej z dnia ... w
sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji
na podatek leśny. 

Więcej>>>

Deklaracja

Informacja

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-10 08:08:29 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:26:35.
UCHWAŁA Nr …… RADY Gminy w Czarnej z dnia
…. listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy
Czarna udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:09:29 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:26:35.
Uchwała Nr.../.../15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:03:48 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwała Nr .../.../15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ... 2015 w sprawie ustalenia dopłat dla
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:57:38 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwała Nr IX/.../15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... listopada 2015 r. w sprawie zmiany Nr 1/2013
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:53:52 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwała Nr IX/.../15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... listopada 2015 r. w sprawie zmiany
nieruchomosci.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:49:57 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwała Nr IX/.../15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... listopada 2015 r. w wprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:47:32 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwała Nr IX/.../15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
... listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomosci na czas oznaczony do 3 lat. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:43:09 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.
Uchwala Nr IX ..... Rady Gminy w Czarnej z
dnia...... listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:29:13 | Data modyfikacji: 2015-11-04 09:04:36.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:29:13
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl