> Sesja VIII
Sesja VIII
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2015 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:38:13.
Uchwała Nr …….. Rady Gminy w Czarnej z dnia
18 września 2015 r. w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:35:06.
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:31:46.
Uchwała Nr …/…/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
……. 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:28:37.
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … 2015 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Kierunków Rozwoju
Gminy.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:24:11.
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … września 2015 r. w sprawie zarządzenia
wyboru sołtysa Sołectwa Polana.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:20:48.
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa
niezabudowanej nieruchomości.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:17:44.
Uchwała Nr VIII/…/15 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 3 lat. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:13:58.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:13:58
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl