> WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
Protokoły glosowania w obwodach 

GKW Czarna Górna

GKW Czarna Dolna

GKW Polana

GKW Michniowiec

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-27 13:55:29 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:04:14.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-09-09 07:43:47 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:04:14.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające
postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-09-09 07:51:01 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:04:14.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do
organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast 

Rozporządzenie

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:03:23 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:13:36.
Informacja o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:09:19 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:13:36.
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Czarna z dnia 5
października 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czarna 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:15:09 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:13:36.
Obwieszczanie Wójta Gminy Czarna z dnia 12
października 2015 r. o składzie obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Czarna 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-13 08:30:28 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:13:36.
Zarządzenie Nr 34 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 12 października 2015r. w sprawie
ustanowienia operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych i koordynatora
gminnego w Gminie Czarna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-13 10:44:07 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:13:36.
Data wprowadzenia: 2015-10-13 10:44:07
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl