>  Sesja VII
Sesja VII
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna 
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-25 07:53:04.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 roku. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-25 07:51:30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 5 lat  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:41:10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:39:39.
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy za rok 2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:36:14 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:58:19.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Czarna oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:33:33 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:57:49.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarna na
lata 2015 – 2017 

Więcej>>>

Program

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-17 10:28:06 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:30:12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania pn. "Zielone Bieszczady" 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:09:40 | Data modyfikacji: 2015-06-17 10:30:12.
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejscu składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Czarna 

Więcej>>>

Załącznik

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:02:24 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:05:59.
Projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:42:49 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:05:59.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa
niezabudowanej nieruchomości 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:38:00 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:05:59.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 5 lat 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:35:36 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:05:59.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:31:37 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:05:59.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Kierunków Rozwoju Gminy 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:28:40 | Data modyfikacji: 2015-06-15 09:32:17.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 09:28:40
Data modyfikacji: 2015-06-15 09:32:17
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl