> Sesja VI
Sesja VI
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2015 roku  
 Uchwała GKRPA 2015.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 11:57:29.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia
Zespołu Szkół Samorządowych w Czarnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 11:40:38 | Data modyfikacji: 2015-04-15 12:26:17.
Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 11:21:54 | Data modyfikacji: 2015-04-15 12:27:13.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 10:40:12 | Data modyfikacji: 2015-04-15 12:27:13.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 10:24:46 | Data modyfikacji: 2015-04-15 12:27:13.
Ocena zasobów pomocy społecznej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-15 10:00:16 | Data modyfikacji: 2015-04-15 12:27:13.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-04-15 10:00:16
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl