> 2015
2015
Roboty remontowe pn.: budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie
–Olchowiec, dz. o nr ewid. 190, 278/2 

Ogloszenie

przedmiar robót - zał 1

formularz ofertowy - zał 2

projekt umowy - zał 3

kosztorys ofertowy - zał. 4

szkic sytuacyjny - zał. 5

Specyfikacja techniczna - zał. 6

Informacja o wynikach

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:08:39.
Ogłoszenie, zapytanie ofertowe na zadanie "Remont
drogi gminnej na działce nr ew.: 68/1, 68/2 w
miejscowości Żłobek w km 0+890 – 1+300". 

informacja o wynikach wcyboru oferty

ogłoszenie, zapytanie ofertowe>>>

załącznik nr 1 - przedmiar robót>>>

załącznik nr 2 - formularz ofertowy>>>

załacznik nr 3 - umowa (projekt)>>>

załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy>>>

załacznik nr 5 - szkic sytuacyjny>>>

załacznik nr 6 STWiOR>>>

 załącznik nr 7 - oświadczenie >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 14:14:28.
Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz
z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc.
Michniowiec 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 projekt budowlany

zał. nr 2 rojekt zagospodarowania przestrzenego działki

zał. nr 3 rys. _KS studzienka rewizyjna PB

zał. nr 4 rys_KS profil PB

zał. nr 5 rys_WYLOT v1 PB

zał. nr 6 informacja BIOZ

zał. nr 7 Specyfikacja odbioru i wykonania robót

zał. nr 8 Przedmiar robót

zał. nr 9 Kosztorys ślepy

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-17 13:52:54.
Przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz
z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc.
Michniowiec 

ZAWIADOMIENIE - O UNIEWAŻNIENIU PRZETARNU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ michniowiec.doc

zał. nr 1 projekt budowlany.pdf

zał. nr 2 rojekt zagospodarowania przestrzenego działki.jpg

zał. nr 3 rys. _KS studzienka rewizyjna PB.pdf

zał. nr 4 rys_KS profil PB.pdf

zał. nr 5 rys_WYLOT v1 PB.pdf

zał. nr 6 informacja BIOZ.pdf

zał. nr 7 Specyfikacja odbioru i wykonania robót.pdf

zał. nr 8 Przedmiar robót.pdf

zał. nr 9 Kosztorys ślepy.pdf

Wyjaśnienia do specyfikacji

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:48:21 | Data modyfikacji: 2015-04-01 14:53:33.
Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:48:21
Data modyfikacji: 2015-04-01 14:53:33
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl