> Sesja IV
Sesja IV
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Czarna 

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:29:34 | Data modyfikacji: 2015-03-11 09:34:35.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:24:47 | Data modyfikacji: 2015-03-11 09:34:35.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:18:24 | Data modyfikacji: 2015-03-11 09:34:35.
Projekty Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-10 10:37:12 | Data modyfikacji: 2015-03-11 09:34:35.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2015 roku 

Uchwała

Program

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-10 07:28:02 | Data modyfikacji: 2015-03-10 07:32:48.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:47:38 | Data modyfikacji: 2015-03-10 07:32:48.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Oświatowej na rok 2015. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:42:27 | Data modyfikacji: 2015-03-10 07:32:48.
Projekt Uchwaly w sprawie określenia wysokości
stawki opłaty targowej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:31:00 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.
Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:28:03 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia poręczenia
kredytu bankowego dla Bieszczadzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego Sp.zoo w Ustrzykach Dolnych. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:23:59 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
dodatkowych przedstawicieli Gminy Czarna w
Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin
Pogranicza. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:20:18 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.
Projekt uchwały w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czarna w 2015 r. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:14:46 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.
Projekty uchwał w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa i rady sołeckiej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:03:36 | Data modyfikacji: 2015-03-09 14:38:34.

Zobacz:
 Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  SesjaIX .  SesjaX .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .   Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:03:36
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl