> 2013
2013
PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-JASLO 184/2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-27 10:07:59.
PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY PRZEKAZANIA WYNIKÓW
KONTROLI EX-POST POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
PRZEPROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU „
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE
CZARNA” 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-27 10:06:22.
Przekazanie wyników kontroli postępowania
przetargowego otrzymanego w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Czarna” o numerze POIG.08.03.00-18-047/10
realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:23:28.
Wystąpienie pokontrolne WK.610-49/4/2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:24:49 | Data modyfikacji: 2014-11-25 15:25:47.
Zarządzenie pokontrolne DJWI.7023.176.2013.ET 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:27:00 | Data modyfikacji: 2014-11-25 15:27:56.
Protokół kontroli nr. DEL-JASLO 182/2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:28:58 | Data modyfikacji: 2014-11-25 15:27:56.
Wystąpienie pokontrolne LRZ-4101-01-14/2013
P/13/173 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:29:50 | Data modyfikacji: 2014-11-25 15:30:04.
Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:29:50
Data modyfikacji: 2014-11-25 15:30:04
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl