> 2014
2014
 
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-05 11:32:23.
Uchwała Nr. XXXIV/295/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie zamian
nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:10:48.
Uchwała Nr. XXXIV/294/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:10:04.
Uchwała Nr. XXXIV/293/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie ustalenia
dopłat do m3 odpadów segregowanych zebranych w
punktach selektywnego zbierania odpadów. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:09:14.
Uchwała Nr. XXXIV/292/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:08:23.
Uchwała Nr. XXXIV/291/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie ustalenia
dopłat do odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:07:17.
Uchwała Nr. XXXIV/290/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:06:26.
Uchwała Nr. XXXIV/289/14 Rady Gminy Czarna z dnia
31 października 2014r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:05:17.
UCHWAŁA NR XXXI/273/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia
22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czarna w 2014 r. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 07:32:55.
Uchwała Nr. XXXIII/288/14 Rady Gminy Czarna z
dnia 24 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na
czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:49:44.
Uchwała Nr. XXXIII/287/14 Rady Gminy Czarna z
dnia 24 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na
czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:47:03.
Uchwała Nr. XXXIII/286/14 Rady Gminy Czarna z
dnia 24 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:45:55.
Uchwała Nr. XXXIII/285/14 Rady Gminy Czarna z
dnia 24 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej na realizacje
zadania publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:42:14 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXIII/284/14 Rady Gminy Czarna z
dnia 27 września 2014r w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:41:09 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/283/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:39:41 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/282/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na
czas określony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:37:19 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/281/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:36:05 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/280/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy za rok 2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:35:21 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/279/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Czarna oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:33:23 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:48:34.
Uchwała Nr. XXXII/278/14 Rady Gminy Czarna z dnia
27 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
w 2014 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:31:45 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/277/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:13:46 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
1. Uchwała Nr. XXXI/276/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:13:07 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
1. Uchwała Nr. XXXI/275/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:12:33 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/274/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:11:53 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/273/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:10:59 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/272/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:10:06 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/271/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 15:08:48 | Data modyfikacji: 2014-10-10 12:34:32.
Uchwała Nr. XXXI/270/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014r. 
 wiecej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-05-06 14:59:27 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr. XXX/267/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 09:19:16 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr. XXX/268/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 09:18:41 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr. XXX/267/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2014 w sprawie wyodrębnienia w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 09:18:01 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr. XXX/266/2014 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2014 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 09:17:20 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr. XXX/265/2014 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2014 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 09:16:21 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr XXIX/264/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:41:58 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr XXIX/263/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:32:04 | Data modyfikacji: 2014-05-06 15:05:17.
Uchwała Nr XXIX/261/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pn. „ Likwidacja
barier w dostępie do edukacji przedszkolnej
poprzez poprawę warunków funkcjonowania
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Ignacego Łukasiewicza w gminie Czarna” 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:28:09 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:40:11.
Uchwała Nr XXIX/260/2014 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:27:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:34:03.
. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Czarna
Nr XXIX/259/2014 z dnia 23 stycznia 2014r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:19:58 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
Uchwała Nr XXIX/258/2014 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
na realizacje zadania publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:19:12 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
Uchwała Nr XXIX/257/2014 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie pomocy finansowej na
realizacje zadania publicznego 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:18:36 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
Uchwała Nr XXIX/256/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Czarna na lata 2014 do 2016 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:17:59 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
Uchwała Nr XXIX/255/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2014 roku.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:17:10 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
UCHWAŁA Nr XXIX/262/14 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 23.01.2014 r. w sprawie zapewnienia pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom
znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.
7 ustawy o pomocy społecznej, które własnym
staraniem nie mogą sobie tego zapewnić. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-01-31 08:31:40 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:37:10.
Data wprowadzenia: 2014-01-31 08:31:40
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl