Jednostki pomocnicze
Jednostki pomocnicze
Spis sołectw i miejscowości  

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa msc.

wchodzących w

skład sołectwa

Odleg.

od UG

w km

Imię i nazwisko sołtysa

Nr telefonu

1 Czarna Dolna

Czarna Dolna

Paniszczów

Wola Sokołowa

4

12

6

Grażyna Kalamat 731 581 570
2 Czarna Górna Czarna Górna

0

Adam Faber 607 177 078
3 Lipie Lipie

5

Krzysztof Nieckula 631 280 483
4 Michniowiec - Bystre

Bystre

Michniowiec

7

8

Krzysztof Banach 13 461 9097
5 Polana

Chrewt

Olchowiec

Polana

Rosochate

Rosolin

Tworylne

Wydrne

12

15

9

12

11

15

11

Władysław Wierciński  502 068 892
6 Rabe Rabe

6

Andrzej Borukało 13 461 9239
7 Żłobek Żłobek

4

Dorota Różańska 502 761 410

 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-01 11:14:53 | Data modyfikacji: 2018-03-09 14:25:29.
Data wprowadzenia: 2010-12-01 11:14:53
Data modyfikacji: 2018-03-09 14:25:29
Opublikowane przez:
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl