Jednostki pomocnicze
Jednostki pomocnicze
 
L.p. Sołectwo Wsie wchodzące
w skład sołectwa
Imię i Nazwisko Sołtysa
1. Czarna Dolna Czarna Dolna, Paniszczów,
Wola Sokołowa
Grażyna Kalamat
2. Czarna Górna Czarna Górna Katarzyna Sobiecka
3. Lipie Lipie Krzysztof Nieckula
4. Michniowiec Bystre,
Michniowiec
Krzysztof Banach
5. Polana Polana, Chrewt,
Olchowiec, Wydrne,
Serednie Małe
Władysław Wierciński
6. Rabe Rabe Andrzej Borukało
7. Żłobek Żłobek Dorota Różańska

 

 

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:00:42 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:02:26.
Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:00:42
Data modyfikacji: 2016-03-01 09:02:26
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl