> 2013
2013
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie - Polana dz. o nr ew.:695  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modyfikacja treści SIWZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SIWZ

Przedmiar robót

Załączniki

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-08-19 14:52:25 | Data modyfikacji: 2013-08-19 15:05:15.
Opracowanie Zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Czarna oraz sporządzenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Czarna
Dolna - 1/2013 dla terenu położonego w
miejscowości Czarna Dolna, Gmina Czarna. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

załączniki od 1 do 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8a

załącznik nr 8b

 załącznik nr 9

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-29 15:17:52 | Data modyfikacji: 2013-08-19 15:05:31.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Czarna w 2013r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

SIWZ

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-28 23:35:01 | Data modyfikacji: 2013-08-19 15:05:44.
Data wprowadzenia: 2013-05-28 23:35:01
Data modyfikacji: 2013-08-19 15:05:44
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl