> 2013
2013
Uchwała Nr XXVIII/254/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:58:18.
Uchwała Nr XXVIII/253/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:56:27.
Uchwała Nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:55:51.
Uchwała Nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:55:16.
Uchwała Nr XXVII/250/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:54:39.
Uchwała Nr XXVII/249/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:54:05.
Uchwała Nr XXVII/248/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:53:27.
Uchwała Nr XXVII/247/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:52:53.
Uchwała Nr XXVII/246/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:52:15.
Uchwała Nr XXVII/245/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:51:41.
Uchwała Nr XXVI/II/244/2013 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:51:00.
Uchwała Nr XXVII/243/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 3 grudnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:50:25.
Uchwała Nr XXVI/242/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:49:49.
Uchwała Nr XXVI/241/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:49:12.
Uchwała Nr XXVI/240/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:48:32.
Uchwała Nr XXV/239/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:47:56.
Uchwała Nr XXVI/238/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:47:02.
Uchwała Nr XXVI/237/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:46:25.
Uchwała Nr XXVI/236/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:45:49.
Uchwała Nr XXVI/235/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 14pzdziernika 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:45:06.
Uchwała Nr XXV/234/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 lipca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:44:23.
Uchwała Nr XXV/233/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 lipca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:43:40.
Uchwała Nr XXV/232/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 30 lipca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:42:59.
Uchwała Nr XXIV/231/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:41:53.
Uchwała Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:58:57 | Data modyfikacji: 2014-02-24 09:59:37.
Uchwała Nr XXIV/229/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:58:20 | Data modyfikacji: 2014-02-24 09:59:47.
Uchwała Nr XXIV/228/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:57:45 | Data modyfikacji: 2014-02-24 09:59:57.
Uchwała Nr XXIV/227/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:57:11 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:00:07.
Uchwała Nr XXIV/226/2013 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 czerwca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:56:31 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:00:17.
Uchwała Nr XXIII/223/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:55:51 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:00:29.
Uchwała Nr XXIII/224/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:55:11 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:00:42.
Uchwała Nr XXIII/222/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:54:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:01:08.
Uchwała Nr XXII/221/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:53:23 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:01:18.
Uchwała Nr XXIII/225/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:52:49 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:01:35.
Uchwała Nr XXII/220/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:51:55 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:01:45.
Uchwała Nr XXII/219/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:50:16 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:02:09.
Uchwała Nr XXII/218/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:49:35 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:02:18.
Uchwała Nr XXII/217/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:48:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:02:30.
Uchwała Nr XXII/216/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:45:31 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:02:39.
Uchwała Nr XXII/215/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:44:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:02:50.
Uchwała Nr XXII/214/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 wiecej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:43:47 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:03:03.
Uchwała Nr XXII/213/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:42:55 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:03:19.
Uchwała Nr XXII/212/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:41:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:03:29.
Uchwała Nr XXII/211/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:40:48 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:03:39.
Uchwała Nr XXII/210/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 12 marca 2013r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:39:40 | Data modyfikacji: 2014-02-24 10:03:54.
UCHWAŁA Nr XXII/209/13 RADY GMINY w Czarnej z
dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwirerząt na terenie
Gminy Czama w 2013 roku.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:34:33 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/203/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:25:45 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/202/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:23:07 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/201/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:18:42 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/200/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:13:04 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/199/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Planu
pracy Rady Gminy w Czarnej na 2013 rok. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:05:08 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej
Sołectwa Czarna Dolna. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 09:01:25 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/197/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:58:33 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/196/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:56:58 | Data modyfikacji: 2013-04-16 11:00:27.
Uchwała Nr XXI/195/13 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2013 roku. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:52:07 | Data modyfikacji: 2013-02-12 08:53:33.
Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:52:07
Data modyfikacji: 2013-02-12 08:53:33
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl