> 2012
2012
Uchwała Nr XX/192/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-08 10:39:30.
Uchwała Nr XX/191/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-08 10:38:03.
Uchwała Nr XX/190/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-08 10:35:43.
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi na rok 2013.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-08 10:06:16 | Data modyfikacji: 2013-02-08 10:31:50.
Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysa Sołectwa Czarna Dolna.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:23:22 | Data modyfikacji: 2013-02-08 10:31:50.
Uchwała Nr XIX/174/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Rzeszowie. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:07:46 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:19:21.
Uchwała Nr XIX/173/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru
formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz załącznika dotyczącego deklarowanych
nieruchomości i obiektów budowlanych dla
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A. . 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:56:45 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:19:21.
Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:50:08 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:19:21.
Uchwała Nr XIX/171/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:48:05 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:19:21.
Uchwała Nr XIX/170/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat
dla odbiorców usług w zakresie odbierania i
składowania stałych odpadów komunalnych. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:40:18 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:19:21.
Uchwała Nr XIX/169/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:35:10 | Data modyfikacji: 2013-02-07 11:45:32.
Uchwała Nr XIX/168/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat
dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:28:58 | Data modyfikacji: 2013-02-07 11:45:32.
Uchwała Nr XIX/167/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Czarna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:22:23 | Data modyfikacji: 2013-02-07 11:45:32.
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 11:12:28 | Data modyfikacji: 2013-02-07 11:16:57.
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2012 roku. 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 08:51:30 | Data modyfikacji: 2013-02-07 11:16:57.
UCHWAŁA NR XVIII//164/2012 RADY GMINY W CZARNEJ z
dnia 19 października 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości  
 UchwałaXVIII.164.12.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-10-29 14:04:08 | Data modyfikacji: 2012-10-29 14:11:44.
UCHWAŁA NR XVIII/163/2012 RADY GMINY W CZARNEJ z
dnia 19 października 2012 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości. 
 UchwałaXVIII.163.12.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:58:06 | Data modyfikacji: 2012-10-29 14:13:26.
Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalania ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.  

mapa podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze >>>

 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:18:51 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu
mieszkalnego 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:07:37 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 13:04:53 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVII/158/12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:59:35 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ustalonej ceny nieruchomości  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:50:33 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/144/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2012 roku.  
 Uchwała Nr XVI/144/12

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-14 10:50:07 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/143/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Czarnej do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej dotyczących
utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 Uchwała Nr XVI/143/12

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-14 10:34:09 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwala Nr XVI/152/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia innych form wychowania przedszkolnego w
Polanie. 
 Uchwala Nr XVI/152/12

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-14 10:12:41 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/ 153 /12 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia innych form wychowania
przedszkolnego w Czarnej Górnej. 
 Uchwała Nr XVI/ 153 /12 >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:26:35 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/142/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
1 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia zakładu budżetowego. 
 Uchwała Nr XVI/142/12 >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-13 11:19:45 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/151/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 10:09:42 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/150/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 10:06:51 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 10:02:58 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/148/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia na
własność Gminy Czarna niezabudowanych
nieruchomości Skarbu Państwa 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 09:59:05 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/147/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia na
własność Gminy Czarna niezabudowanych
nieruchomości Skarbu Państwa 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 09:55:52 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XVI/146/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
01 sierpnia 2012 w sprawie zaopiniowania Projektu
planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-08-09 09:50:51 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XV/138/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
14 czerwca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:55:32 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XV/137/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
14 czerwca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:53:20 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XV/136/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny
nieruchomości 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:49:49 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
23 marca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
na czas oznaczony do 3 lat  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:41:37 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:29:35.
Uchwała Nr XIV/124/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości 
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:34:57 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:36:55.
Uchwała Nr XIV/123/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
23 marca 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:30:40 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:36:55.
Uchwała Nr XIV/122/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
23 marca 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na najem nieruchomości oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu  
 więcej >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:17:43 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:25:39.
UCHWAŁA Nr XIV/|26/12 RADY GMINY w Czarnej z dnia
23.03.2012 r. w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwirerząt na terenie Gminy Czama w
2012 roku. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-24 08:54:36 | Data modyfikacji: 2012-07-30 10:25:39.
Data wprowadzenia: 2012-05-24 08:54:36
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl