> Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy
Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy
Ośwaidczenie majątkowe Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej - Marcin Rogacki - po
powołaniu i upoważnieniu  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:21:28.
Ośwaidczenie majątkowe Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej - Grzegorz Morąg- przed
rozwiązaniem stosunku pracy 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:19:53.
Ośwaidczenie majątkowe Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej - Grzegorz Morąg - po
powołaniu i upoważnieniu 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:09:13.
Ośwaidczenie majątkowe Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej - Aleksander Hermanowicz -
przed rozwiązaniem stosunku pracy 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:36:31.
Ośwaidczenie majątkowe dyrektora Zespołu
Szkół Samorządowych w Czarnej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-09-12 08:15:19.

Zobacz:
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej .  Dyrektor Gimnazjum w Czarnej . 
Data wprowadzenia: 2016-09-12 08:15:19
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl