> Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2011-03-16 14:40:18
Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Czarna w 2011 r. z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  ...więcej

OGŁOSZENIE
2011-03-16 14:37:52
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2011 r. OGŁOSZENIE na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.   ...więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadani
2011-03-16 14:35:59
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl