Stowarzyszenia i związki członkowskie
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr II/10/14 Rady
Gminy w Czarnej z dnia 09 grudnia 2014 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:32:14.
Uchwała Nr IX/94/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:17:34 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy w Czarnej z dnia
09 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:47:12 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
Uchwała Nr XXVII/245/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:45:03 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:42:21 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:39:05 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
 
 załącznik do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:45:40 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
 
 Uchwała Nr XXVII25310 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 oraz Program współpracy.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:44:09 | Data modyfikacji: 2016-03-01 09:18:04.
Data wprowadzenia: 2010-12-14 12:44:09
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl