> Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna
Uchwała Nr IX/92/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie Zmiany Nr 1/2013
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna 

zalącznik nr1 Czarna_STUDIUM_tekst.pdf

załącznik nr2 uwarunkowania_rysunek.pdf

załącznik nr3 kierunki_rysunek.pdf

 Treść uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-29 08:51:49 | Data modyfikacji: 2016-02-29 08:58:47.
 

Mapa pomniesz. do 1/4

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:56:29 | Data modyfikacji: 2016-02-29 08:58:47.
Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:56:29
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl