> 2008
2008
`Uchwała 
Treść dokumentu w załączniku.
 wyrażenie zgody na kolejna dzierżawę.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:25:04 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:03:11.
`Uchwała 
  Treść dokumentu  w załączniku.
 sprzedaz lokalu -Michniowiec - Sandecka.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:19:34 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:02:18.
`Uchwała 
Treść dokumentu w załączniku.
 Sprzedaz lokalu - Michniowiec - Bawor.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:18:25 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:01:05.
`Uchwała 
  Treść dokumentu w załączniku.
 Bonifikata na cenę lokalu.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-08 08:39:55 | Data modyfikacji: 2011-02-21 13:00:13.
`Uchwała 
  Treść dokumentu w załączniku.
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:35:32 | Data modyfikacji: 2011-02-21 12:59:19.
`Uchwała 
  Treść dokumentu w załączniku.
 Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:34:16 | Data modyfikacji: 2011-02-21 12:58:09.
 
  Treść w załączniku  Uchwała o zmianie uchwały 2.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:23:03 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 

Uchwała Nr XV/154/2008


Rady Gminy w Czarnej


z dnia 14 listopada 2008r.


 


w sprawie wyrażenia opinii na temat powiększenia obszaru NATURA 2000 na terenie gminy Czarna.


 


Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej postanawia, co następuje:


 


 


 


§1


 


Rada Gminy w Czarnej wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie:


 


- wyznaczenia nowego projektowanego obszaru NATURA 2000 pn. Moczary na terenie gminy Czarna,


- pomijania samorządów w procedurze planowania przyszłych obszarów Sieci.


 


 


§2


 


Uzasadnienie do stanowiska Rady stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


 


 


§3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Treść załącznika nr 1 w załączeniu.

 Załącznik nr l.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:21:10 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchwała Nr XV Borzęcin.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:18:53 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
  Treść w załączniku  Uchw.-LGD _Marlena.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:17:36 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
  Treść w załączniku  Uchw.NrXIV-139-09_stawki_PN.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:16:51 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  wyrazenie zgody na bonifikate.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:16:02 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchwała o zmianie uchwały.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:15:19 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchw.-zm.Przedszkola.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:14:34 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
  Treść w załączniku  Uchw-diety radnych.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:13:45 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
  Treść we załączniku  Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Aussenberga.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:12:40 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
  Treść w załączniku  dzierżawa Andrzej Gruszeczka.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:08:32 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchwała stawki 2009.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:06:52 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
 

 

Uchwała Nr XIII/124/08

Rady Gminy w Czarnej

z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

 

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

 

 

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142,poz. 159 z pózn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy w Czarnej

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
z siedzibą w Rzeszowie.

 

 

§ 2

 

Przyjmuje się statut Stowarzyszenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Przedstawicielem Gminy Czarna w Stowarzyszeniu Euroregionu Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie jest Wójt Gminy Czarna.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Treść Statutu w załączniku.

 Uchwała-EURO-KARP-Statut.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:05:48 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchwała- wynagrodzenie GOPS.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:03:22 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:30:17.
 
Treść w załączniku  Uchwała Nr przedszkole.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 09:00:43 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
Treść w załączniku  Uchwała - tygodn wymiar godzin.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:59:35 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
Treść w załączniku
 Uchwała - szkol.Lesko.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:58:48 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
  Treść w załączniku  uchw. zatwirdzenie projektu przedszkola.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:57:52 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
  Treść w załączniku  Uchw.- Stan.Turnicki Park.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:56:56 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
Treść w załączniku
 Uchwała Nr XIII.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:55:28 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
  Treść w załączniku.  Regul. - dodatki dla nauczyc.2.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:53:53 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
Treść w załączniku  Regul. dod.mieszkan.2.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:45:58 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
 Uchw. - LGD Ziel.Bieszcz.2.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:44:05 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
  Treść w załączniku.
 Uchwała - absolutorium.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:42:38 | Data modyfikacji: 2010-09-22 09:02:18.
 
  Treść w załączniku.  Uchwała -RADA SPOŁ-ZOZ 2..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:35:21 | Data modyfikacji: 2010-09-22 08:36:45.
 
Treść w załączniku.
 Uchw.-porozum. Słowacja.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:33:17 | Data modyfikacji: 2010-09-22 08:36:45.
 
  Treść w załączniku  Uchw.Plan pracy KKRG.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:32:25 | Data modyfikacji: 2010-09-22 08:36:45.
 
Treść w załączniku  Statut GOK - zmiana.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:10:01 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 

 


Uchwała Nr XI/104/08


                                                            Rady Gminy w Czarnej


                                                            z dnia 12 marca 2008r.


 


w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.


 


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.15 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427)


 


                                                            Rada Gminy w Czarnej


                                                            uchwala, co następuje:


 


                                                                        § 1


 


Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.


 


                                                                        § 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.


 


                                                                        § 3


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Treść statutu w załączniku.

 StatutLGDZIELONEBIESZCZADY K.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:08:53 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
Treść w załączniku  uchwała wykup działki od P. Kołodynskiego.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:06:49 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
Treść w załączniku  uchwała ustalająca stawkę opłaty adiacenckiej.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:05:41 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
Treść zawarta w załączniku. Uchwała o zamianie gruntów.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:04:44 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
  Treść w załączniku.  uchwała - zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:03:38 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
  Treść w załączniku.  - zgoda na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - Piotrowicz.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 10:59:40 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
  Treść w załączniku.  Uchwała- SEKAP.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 10:57:19 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
  Treść w załączniku  uchw.-plan pracy Kom.Rewiz.1..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 10:56:10 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
 
Treść zawarta w załączniku. Uchw. - LGD Ziel.Bieszcz..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 10:50:11 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:31:50.
Data wprowadzenia: 2010-09-21 10:50:11
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl