> 2010
2010
Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa,
rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury"  

  Treść ogłoszenia przetargu w załączniku.


Więcej na: http://czarna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=88

 przetarg.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:01:01 | Data modyfikacji: 2010-12-09 09:03:01.
Zawiadomienieo unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka
Kultury” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.  
Treść zawiadomienie w załączniku. zawiadomienie o unieważnieniu.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:57:16 | Data modyfikacji: 2010-12-09 09:03:01.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł .  Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu" .  Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów . 
Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:57:16
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl