L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI35399
2201719556
320119039
420138395
5NIERUCHOMOŚCI6101
6Dane5431
7Urząd Gminy5245
8Konkursy na Dyrektorów4549
9Rada Gminy w Czarnej4482
10Gmina4422
11OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE4400
12Protokoły z Sesji Rady Gminy4366
13Wójt4266
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE4086
15Komisje Rady4014
16Kontrole zewnętrzne3907
17Projekty uchwał3856
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093708
19Statut Gminy3626
20WYBORY3611
21INFORMACJE O ŚRODOWISKU3467
22Informacje nieudostępnione3452
23Wyszukiwarka3424
24Instrukcja obsługi3411
25Redakcja Biuletynu3318
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3306
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji3261
28Za rok 20151901
29WYBORY SAMORZĄDOWE 20141798
3020121696
31Radni1633
32Rok 20151628
33Pracownicy Urzędu Gminy1617
3420141609
35WYBORY PARLAMENTARNE 20111607
36Komisja Rewizyjna1590
37Program Ochrony Środowiska1590
38Za rok 20141569
39Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1568
40Za rok 20111545
41Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł1539
42WYBORY PARLAMENTARNE 20151532
43Pracownicy Urzędu Gminy1523
44Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1517
45Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta1500
46Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1496
47Za rok 20131490
48Bogusław Kochanowicz1487
49Za rok 2010 1483
50Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1480
51Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1478
52Radni1476
53Program Usuwania Azbestu1475
54Za rok 2012 1473
55Komisja Oświatowa1452
56Procedury załatwiania spraw1445
57Plan Rozwoju Lokalnego 1419
58Wybory do parlamentu Europejskiego 20141402
5920121395
601395
61PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111378
62Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1372
63Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia1368
64Komisja Budżetowa1364
65Podinspektor ds. podatków1355
66Wójt Gminy1352
67Administrator ds. świadczeń rodzinnych1351
68Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1344
6920161329
70Zastpca Wójta, sekretarz Gminy1326
71Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1318
72Szkolne Schronisko Młodzieżowe1315
7320151314
74Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna1307
7520111295
7620141293
77Radni1293
7820131290
79Adam Brygoła1288
8020101282
81Główny specjalista ds. gosp. gruntami1259
82Podinspektor ds. księgowości podatkowej1256
83Kierownik USC1224
84Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej1222
85Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej1193
86Skarbnik Gminy1159
87Zbigniew Sokalski1153
88Stanisław Myśliński1151
89Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1139
90Wójt Gminy1125
9120121121
92Za rok 20161117
93Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej1113
94Zdzisław Steciuk1106
95Inspektor ds. gosp. lokalowej1105
96Bogusław Kochanowicz1103
97Za rok 20171090
98Sesja XV1078
99Aleksandra Kiryk1063
100 Sesja XIX1061
101Rok 20141057
102Stanisław Myśliński1054
103Pracownicy Urzędu 1050
104Radni1042
105Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1034
106Andrzej Strzała1028
107Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej1025
108Zbigniew Sokalski1023
109Stanisław Kochanowicz1006
110Tomasz Bielówka1001
111Tomasz Kalamat995
112Dyrektor Gimnazjum w Czarnej986
113Mieczysław Kaźmierczyk986
114Aleksandra Kiryk980
115Andrzej Strzała972
116Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej971
117Jolanta Świszcz968
118Maria Śleziak966
119Antoni Wacławik966
120Bogusław Borzęcki965
121Pracownicy Urzędu Gminy964
122Tomasz Bielówka963
123Jolanta Świszcz963
124Eugeniusz Magusiak962
125Adam Mehal962
126Radni961
127Bogusław Borzęcki960
128Tomasz Kalamat960
129Stanisław Kochanowicz960
130Sesja XVIII957
131Maria Śleziak956
132Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych952
133Bogusław Borzęcki951
134Stanisław Kochanowicz940
135Janina Dryja938
136Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych930
137Radni928
138Pracownicy Urzędu Gminy917
1392012917
140Kierownik Gminnego Domu Kultury917
141Radni916
142Tomasz Kalamat915
143Radni912
144Radni907
145Mieczysław Kaźmierczyk906
146Zdzisław Steciuk902
147Mariusz Froń901
148Adam Mehal899
149Radni897
150Antoni Wacławik895
151Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"892
152Wójt Gminy892
153Mieczysław Kaźmierczyk889
154 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018885
155Danuta Zawada881
156Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych878
157Dyrektor Gimnazjum w Czarnej876
158Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie874
159Jolanta Świszcz872
160Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku872
161Pracownicy Urzędu Gminy871
162Mirosław Pietruś870
163Pracownicy Urzędu868
164Andrzej Strzała865
165Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych855
166Gimnazjum w Czarnej849
167Piotr Jaremczuk838
168Pracownicy Urzędu Gminy830
169Pracownicy Urzędu Gminy820
170Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko819
171Szkoła Podstawowa w Czarnej819
172Tomasz Bielówka815
173 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014805
174Sesja XX803
175Pracownicy Urzędu800
176Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014799
177 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014792
178Pracownicy Urzędu790
179Radni790
180Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych775
181Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów770
182Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014769
183Ewidencja Działalności Gospodarczej759
184Radni744
185Sesja XXIV720
186Kierownicy gminnych jednostek712
187Pracownicy Urzędu685

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl