L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI31247
2201713961
320118319
420137724
5NIERUCHOMOŚCI5594
6Dane4802
7Urząd Gminy4785
8Konkursy na Dyrektorów4112
9Rada Gminy w Czarnej4074
10Gmina3987
11Protokoły z Sesji Rady Gminy3985
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3955
13Wójt3811
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3645
15Komisje Rady3601
16Kontrole zewnętrzne3559
17Projekty uchwał3476
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093311
19Statut Gminy3309
20WYBORY3149
21Informacje nieudostępnione3118
22INFORMACJE O ŚRODOWISKU3087
23Wyszukiwarka3061
24Instrukcja obsługi3059
25Redakcja Biuletynu2976
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2944
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2892
28Za rok 20151657
29WYBORY SAMORZĄDOWE 20141489
3020121442
31Pracownicy Urzędu Gminy1408
32Radni1390
3320141363
34Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1357
35Za rok 20141341
36WYBORY PARLAMENTARNE 20111340
37Rok 20151310
38Za rok 20111303
39Komisja Rewizyjna1292
40Za rok 2010 1267
41WYBORY PARLAMENTARNE 20151267
42Program Ochrony Środowiska1265
43Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1261
44Pracownicy Urzędu Gminy1255
45Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1254
46Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1243
47Radni1235
48Za rok 2012 1234
49Za rok 20131220
50Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1218
51Procedury załatwiania spraw1215
52Komisja Oświatowa1211
53Wybory do parlamentu Europejskiego 20141190
54Program Usuwania Azbestu1182
55Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta1178
561174
57Bogusław Kochanowicz1165
58Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł1162
59Plan Rozwoju Lokalnego 1161
60Komisja Budżetowa1158
61PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111147
62Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1138
6320121136
6420161122
6520151113
66Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1093
67Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1090
6820141087
69Wójt Gminy1075
70Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia1068
7120101065
7220111062
73Szkolne Schronisko Młodzieżowe1051
74Podinspektor ds. podatków1050
7520131050
76Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna1039
77Administrator ds. świadczeń rodzinnych1038
78Adam Brygoła1025
79Radni1018
80Podinspektor ds. księgowości podatkowej1005
81Zastpca Wójta, sekretarz Gminy1001
82Główny specjalista ds. gosp. gruntami998
83Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej959
84Skarbnik Gminy922
85Kierownik USC919
86Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej911
87Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej896
88Stanisław Myśliński889
89Inspektor ds. gosp. lokalowej872
90Zbigniew Sokalski869
91Wójt Gminy863
92Zdzisław Steciuk863
932012861
94Bogusław Kochanowicz846
95Pracownicy Urzędu 842
96Za rok 2016839
97Rok 2014836
98Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej835
99Stanisław Myśliński826
100Radni823
101Aleksandra Kiryk810
102Sesja XV804
103Tomasz Bielówka802
104Andrzej Strzała798
105Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej796
106Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 791
107Tomasz Kalamat781
108 Sesja XIX781
109Zbigniew Sokalski781
110Jolanta Świszcz778
111Stanisław Kochanowicz770
112Andrzej Strzała769
113Za rok 2017768
114Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej764
115Bogusław Borzęcki763
116Eugeniusz Magusiak756
117Jolanta Świszcz751
118Stanisław Kochanowicz749
119Tomasz Kalamat748
120Antoni Wacławik747
121Aleksandra Kiryk746
122Dyrektor Gimnazjum w Czarnej742
123Maria Śleziak741
124Pracownicy Urzędu Gminy739
125Adam Mehal735
126Maria Śleziak735
127Antoni Wacławik733
128Tomasz Bielówka729
129Radni729
130Bogusław Borzęcki726
131Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych720
132Mieczysław Kaźmierczyk720
133Kierownik Gminnego Domu Kultury715
134Bogusław Borzęcki710
135Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych710
136Pracownicy Urzędu Gminy709
137Radni706
1382012706
139Stanisław Kochanowicz702
140Radni702
141Sesja XVIII698
142Janina Dryja696
143Radni693
144Zdzisław Steciuk692
145Radni691
146Mariusz Froń688
147Adam Mehal688
148Tomasz Kalamat683
149Jolanta Świszcz679
150Wójt Gminy679
151 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018673
152Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"672
153Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych669
154Pracownicy Urzędu Gminy663
155Radni663
156Dyrektor Gimnazjum w Czarnej663
157Mieczysław Kaźmierczyk662
158Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie661
159Mieczysław Kaźmierczyk654
160Pracownicy Urzędu644
161Andrzej Strzała643
162Mirosław Pietruś635
163Piotr Jaremczuk626
164Danuta Zawada622
165Szkoła Podstawowa w Czarnej621
166Pracownicy Urzędu Gminy621
167Tomasz Bielówka619
168Gimnazjum w Czarnej616
169Pracownicy Urzędu609
170Pracownicy Urzędu Gminy608
171Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko601
172 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014596
173Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych595
174 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014591
175Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku588
176Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014582
177Sesja XX574
178Ewidencja Działalności Gospodarczej563
179Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów563
180Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014562
181Radni561
182Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych528
183Kierownicy gminnych jednostek498
184Sesja XXIV496
185Pracownicy Urzędu488
186Pracownicy Urzędu486
187Radni479

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl