L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI32955
2201715747
320118862
420138241
5NIERUCHOMOŚCI5797
6Dane5005
7Urząd Gminy4934
8Konkursy na Dyrektorów4270
9Rada Gminy w Czarnej4204
10Gmina4140
11OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE4128
12Protokoły z Sesji Rady Gminy4105
13Wójt3982
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3799
15Komisje Rady3758
16Kontrole zewnętrzne3700
17Projekty uchwał3593
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093476
19Statut Gminy3404
20WYBORY3327
21Informacje nieudostępnione3221
22INFORMACJE O ŚRODOWISKU3209
23Instrukcja obsługi3168
24Wyszukiwarka3164
25Redakcja Biuletynu3093
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3058
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji3004
28Za rok 20151742
29WYBORY SAMORZĄDOWE 20141595
3020121559
31Radni1482
32Pracownicy Urzędu Gminy1481
3320141448
34WYBORY PARLAMENTARNE 20111448
35Rok 20151439
36Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1422
37Za rok 20141421
38Komisja Rewizyjna1409
39Program Ochrony Środowiska1378
40Za rok 20111371
41WYBORY PARLAMENTARNE 20151364
42Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1360
43Pracownicy Urzędu Gminy1353
44Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł1349
45Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1338
46Za rok 2010 1338
47Za rok 20131334
48Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1328
49Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta1318
50Radni1318
51Za rok 2012 1317
52Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1312
53Komisja Oświatowa1299
54Procedury załatwiania spraw1288
55Program Usuwania Azbestu1281
56Bogusław Kochanowicz1278
57Wybory do parlamentu Europejskiego 20141259
581254
59Plan Rozwoju Lokalnego 1251
6020121235
61Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1234
62Komisja Budżetowa1231
63PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111226
64Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia1202
65Administrator ds. świadczeń rodzinnych1180
6620161180
67Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1178
68Wójt Gminy1178
69Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1167
7020151165
71Szkolne Schronisko Młodzieżowe1164
72Podinspektor ds. podatków1160
73Adam Brygoła1149
7420141139
7520111131
76Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna1126
7720101126
78Zastpca Wójta, sekretarz Gminy1123
7920131120
80Radni1110
81Główny specjalista ds. gosp. gruntami1099
82Podinspektor ds. księgowości podatkowej1093
83Kierownik USC1082
84Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej1057
85Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej1023
86Skarbnik Gminy1017
87Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej983
88Stanisław Myśliński978
892012967
90Zdzisław Steciuk963
91Zbigniew Sokalski959
92Za rok 2016957
93Inspektor ds. gosp. lokalowej954
94Wójt Gminy952
95Bogusław Kochanowicz942
96Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej936
97Rok 2014918
98Aleksandra Kiryk911
99Pracownicy Urzędu 905
100Stanisław Myśliński903
101Andrzej Strzała894
102Za rok 2017893
103Sesja XV890
104 Sesja XIX876
105Radni876
106Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej874
107Tomasz Bielówka872
108Zbigniew Sokalski870
109Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 860
110Tomasz Kalamat857
111Stanisław Kochanowicz853
112Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej838
113Antoni Wacławik837
114Mieczysław Kaźmierczyk834
115Andrzej Strzała834
116Jolanta Świszcz833
117Jolanta Świszcz830
118Maria Śleziak827
119Stanisław Kochanowicz827
120Eugeniusz Magusiak827
121Tomasz Kalamat824
122Aleksandra Kiryk824
123Bogusław Borzęcki818
124Bogusław Borzęcki817
125Dyrektor Gimnazjum w Czarnej815
126Tomasz Bielówka815
127Maria Śleziak813
128Adam Mehal809
129Pracownicy Urzędu Gminy809
130Radni806
131Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych805
132Bogusław Borzęcki797
133Antoni Wacławik790
134Radni789
135Stanisław Kochanowicz789
136Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych784
137Kierownik Gminnego Domu Kultury779
138Janina Dryja777
139Sesja XVIII775
140Pracownicy Urzędu Gminy775
1412012766
142Radni765
143Mariusz Froń764
144Radni764
145Radni762
146Tomasz Kalamat762
147Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"759
148Wójt Gminy751
149Zdzisław Steciuk750
150Radni750
151Adam Mehal742
152Jolanta Świszcz741
153Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych741
154Mieczysław Kaźmierczyk740
155Mieczysław Kaźmierczyk739
156Dyrektor Gimnazjum w Czarnej734
157 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018732
158Mirosław Pietruś731
159Pracownicy Urzędu Gminy728
160Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie721
161Danuta Zawada717
162Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku716
163Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych713
164Andrzej Strzała708
165Pracownicy Urzędu707
166Piotr Jaremczuk691
167Gimnazjum w Czarnej688
168Pracownicy Urzędu Gminy682
169Tomasz Bielówka681
170Szkoła Podstawowa w Czarnej680
171Pracownicy Urzędu Gminy674
172Pracownicy Urzędu667
173Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko665
174 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014664
175Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014664
176Sesja XX656
177 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014654
178Radni651
179Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów636
180Ewidencja Działalności Gospodarczej624
181Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014623
182Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych611
183Pracownicy Urzędu595
184Radni592
185Sesja XXIV563
186Kierownicy gminnych jednostek560
187Pracownicy Urzędu543

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl