L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI23257
220116063
320135612
4NIERUCHOMOŚCI4537
520174057
6Urząd Gminy4013
7Dane3630
8Rada Gminy w Czarnej3498
9Protokoły z Sesji Rady Gminy3358
10Konkursy na Dyrektorów3315
11Gmina3310
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3303
13Wójt3130
14Kontrole zewnętrzne3048
15PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3045
16Komisje Rady3002
17Oświadczenia majątkowe za rok 20092861
18Projekty uchwał2860
19Statut Gminy2832
20Informacje nieudostępnione2655
21Wyszukiwarka2591
22Instrukcja obsługi2589
23INFORMACJE O ŚRODOWISKU2568
24WYBORY2559
25Redakcja Biuletynu2538
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2423
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2401
28Za rok 20151343
29Pracownicy Urzędu Gminy1116
30Radni1107
3120121085
3220141075
33WYBORY SAMORZĄDOWE 20141069
34Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1067
35Za rok 20141046
36Za rok 20111015
37WYBORY PARLAMENTARNE 2011998
38Za rok 2010 969
39Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 966
40Za rok 2012 965
41Pracownicy Urzędu Gminy959
42Radni952
43Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 952
44Za rok 2013948
45Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 936
46Komisja Rewizyjna933
47Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.922
48WYBORY PARLAMENTARNE 2015905
49880
50Wybory do parlamentu Europejskiego 2014879
51Komisja Budżetowa876
52Komisja Kierunków Rozwoju Gminy870
53Program Ochrony Środowiska869
54Komisja Oświatowa869
55Procedury załatwiania spraw868
562016861
57Rok 2015854
582012829
59Plan Rozwoju Lokalnego 825
602014822
612015814
62Program Usuwania Azbestu808
632010800
64Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne798
652011794
662013789
67Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"782
68PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011765
69Bogusław Kochanowicz717
70Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta686
71Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna679
72Wójt Gminy676
73Radni675
74Administrator ds. świadczeń rodzinnych648
75Podinspektor ds. podatków647
76Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł633
77Główny specjalista ds. gosp. gruntami625
78Pracownicy Urzędu 618
79Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia618
80Adam Brygoła616
81Podinspektor ds. księgowości podatkowej600
82Zastpca Wójta, sekretarz Gminy598
83Radni572
84Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 558
85Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej557
86Szkolne Schronisko Młodzieżowe557
87Kierownik USC537
88Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej532
89Inspektor ds. gosp. lokalowej531
90Stanisław Myśliński529
91Skarbnik Gminy527
922012525
93Jolanta Świszcz520
94Rok 2014513
95Zbigniew Sokalski513
96Bogusław Kochanowicz506
97Wójt Gminy505
98Stanisław Myśliński493
99Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej493
100Aleksandra Kiryk483
101Pracownicy Urzędu Gminy480
102Andrzej Strzała478
103Zdzisław Steciuk478
104Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej477
105Bogusław Borzęcki474
106Tomasz Kalamat473
107Zbigniew Sokalski471
108Stanisław Kochanowicz470
109Tomasz Kalamat468
110Andrzej Strzała467
111Pracownicy Urzędu Gminy466
112Radni460
113Za rok 2016460
114Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych460
115Aleksandra Kiryk459
116Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej455
117Jolanta Świszcz454
118Sesja XV453
119Antoni Wacławik452
120Tomasz Bielówka451
121Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej451
122Mieczysław Kaźmierczyk449
123Stanisław Kochanowicz449
124Maria Śleziak449
125Radni447
126Eugeniusz Magusiak446
1272012446
128Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych445
129Maria Śleziak441
130Bogusław Borzęcki438
131Antoni Wacławik438
132Adam Mehal438
133Tomasz Bielówka435
134Zdzisław Steciuk434
135Radni431
136Mieczysław Kaźmierczyk430
137Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych429
138Adam Mehal427
139Tomasz Kalamat426
140Radni425
141 Sesja XIX424
142 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018423
143Bogusław Borzęcki421
144Stanisław Kochanowicz420
145Mariusz Froń419
146Dyrektor Gimnazjum w Czarnej418
147Radni418
148Janina Dryja415
149Pracownicy Urzędu Gminy415
150Kierownik Gminnego Domu Kultury412
151Dyrektor Gimnazjum w Czarnej411
152Radni410
153Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie408
154Mieczysław Kaźmierczyk404
155Wójt Gminy401
156Jolanta Świszcz400
157Pracownicy Urzędu397
158Piotr Jaremczuk391
159Andrzej Strzała391
160Sesja XVIII388
161Gimnazjum w Czarnej384
162Pracownicy Urzędu381
163Pracownicy Urzędu Gminy381
164Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"381
165Szkoła Podstawowa w Czarnej381
166Danuta Zawada380
167Tomasz Bielówka374
168Pracownicy Urzędu Gminy367
169Mirosław Pietruś365
170Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych364
171Za rok 2017361
172 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014354
173 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014339
174Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku338
175Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów337
176Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014334
177Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko330
178Ewidencja Działalności Gospodarczej327
179Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014313
180Sesja XX291
181Radni281
182Sesja XXIV228
183Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych199
184Kierownicy gminnych jednostek196
185Pracownicy Urzędu193
186Pracownicy Urzędu149
187Radni146

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl