L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI34220
2201717695
320118965
420138322
5NIERUCHOMOŚCI5971
6Dane5207
7Urząd Gminy5114
8Konkursy na Dyrektorów4445
9Rada Gminy w Czarnej4363
10Gmina4312
11OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE4293
12Protokoły z Sesji Rady Gminy4253
13Wójt4145
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3954
15Komisje Rady3899
16Kontrole zewnętrzne3818
17Projekty uchwał3741
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093609
19Statut Gminy3535
20WYBORY3495
21INFORMACJE O ŚRODOWISKU3366
22Informacje nieudostępnione3361
23Wyszukiwarka3321
24Instrukcja obsługi3311
25Redakcja Biuletynu3224
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3209
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji3153
28Za rok 20151838
29WYBORY SAMORZĄDOWE 20141693
3020121641
31Radni1566
32Rok 20151563
33Pracownicy Urzędu Gminy1553
3420141550
35WYBORY PARLAMENTARNE 20111530
36Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1512
37Komisja Rewizyjna1509
38Za rok 20141503
39Program Ochrony Środowiska1477
40Za rok 20111472
41Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł1460
42WYBORY PARLAMENTARNE 20151458
43Pracownicy Urzędu Gminy1450
44Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1448
45Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1427
46Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta1421
47Za rok 2010 1420
48Za rok 20131418
49Za rok 2012 1416
50Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1413
51Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1412
52Radni1406
53Bogusław Kochanowicz1398
54Komisja Oświatowa1395
55Program Usuwania Azbestu1387
56Procedury załatwiania spraw1375
57Plan Rozwoju Lokalnego 1350
58Wybory do parlamentu Europejskiego 20141337
591330
60PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111329
6120121326
62Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1311
63Komisja Budżetowa1311
64Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia1297
65Wójt Gminy1281
66Podinspektor ds. podatków1279
67Administrator ds. świadczeń rodzinnych1279
68Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1269
6920161267
70Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1260
7120151254
72Szkolne Schronisko Młodzieżowe1248
73Zastpca Wójta, sekretarz Gminy1244
7420111226
7520141226
7620101224
77Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna1224
78Adam Brygoła1223
79Radni1212
8020131205
81Główny specjalista ds. gosp. gruntami1193
82Podinspektor ds. księgowości podatkowej1185
83Kierownik USC1164
84Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej1154
85Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej1119
86Skarbnik Gminy1097
87Stanisław Myśliński1077
88Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1074
89Zbigniew Sokalski1074
90Wójt Gminy1050
9120121047
92Za rok 20161047
93Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej1045
94Zdzisław Steciuk1041
95Inspektor ds. gosp. lokalowej1040
96Bogusław Kochanowicz1032
97Za rok 20171002
98Rok 2014997
99Pracownicy Urzędu 997
100Sesja XV992
101Aleksandra Kiryk991
102Stanisław Myśliński991
103 Sesja XIX978
104Radni973
105Andrzej Strzała969
106Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej967
107Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 964
108Zbigniew Sokalski950
109Tomasz Bielówka947
110Stanisław Kochanowicz940
111Tomasz Kalamat938
112Mieczysław Kaźmierczyk917
113Dyrektor Gimnazjum w Czarnej916
114Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej915
115Jolanta Świszcz915
116Andrzej Strzała907
117Antoni Wacławik907
118Aleksandra Kiryk906
119Maria Śleziak905
120Jolanta Świszcz904
121Stanisław Kochanowicz903
122Tomasz Kalamat903
123Eugeniusz Magusiak901
124Maria Śleziak898
125Pracownicy Urzędu Gminy897
126Bogusław Borzęcki897
127Radni897
128Tomasz Bielówka897
129Adam Mehal895
130Bogusław Borzęcki889
131Sesja XVIII881
132Bogusław Borzęcki879
133Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych876
134Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych872
135Radni871
136Stanisław Kochanowicz870
137Janina Dryja867
138Kierownik Gminnego Domu Kultury863
139Pracownicy Urzędu Gminy862
140Radni852
141Tomasz Kalamat850
142Antoni Wacławik850
1432012849
144Radni847
145Radni840
146Mariusz Froń840
147Zdzisław Steciuk835
148Adam Mehal833
149Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"831
150Radni830
151Mieczysław Kaźmierczyk828
152Wójt Gminy827
153Mieczysław Kaźmierczyk826
154Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych825
155 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018822
156Dyrektor Gimnazjum w Czarnej818
157Jolanta Świszcz816
158Pracownicy Urzędu Gminy813
159Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie812
160Danuta Zawada811
161Pracownicy Urzędu804
162Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku803
163Mirosław Pietruś801
164Andrzej Strzała798
165Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych790
166Gimnazjum w Czarnej778
167Piotr Jaremczuk768
168Pracownicy Urzędu Gminy767
169Tomasz Bielówka767
170Szkoła Podstawowa w Czarnej764
171Pracownicy Urzędu Gminy754
172Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko753
173 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014746
174Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014741
175Pracownicy Urzędu739
176Sesja XX735
177Radni730
178 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014728
179Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów718
180Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014712
181Pracownicy Urzędu703
182Ewidencja Działalności Gospodarczej701
183Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych695
184Radni677
185Sesja XXIV653
186Kierownicy gminnych jednostek644
187Pracownicy Urzędu626

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl