L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI29384
2201711924
320117766
420137240
5NIERUCHOMOŚCI5416
6Urząd Gminy4677
7Dane4565
8Rada Gminy w Czarnej3993
9Konkursy na Dyrektorów3945
10Gmina3899
11Protokoły z Sesji Rady Gminy3887
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3828
13Wójt3701
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3578
15Komisje Rady3509
16Kontrole zewnętrzne3503
17Projekty uchwał3391
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093268
19Statut Gminy3263
20Informacje nieudostępnione3065
21WYBORY3063
22INFORMACJE O ŚRODOWISKU3030
23Wyszukiwarka3012
24Instrukcja obsługi3006
25Redakcja Biuletynu2928
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2892
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2829
28Za rok 20151606
29WYBORY SAMORZĄDOWE 20141394
30Pracownicy Urzędu Gminy1385
3120121374
32Radni1361
33Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1328
3420141328
35Za rok 20141306
36WYBORY PARLAMENTARNE 20111300
37Za rok 20111278
38Za rok 2010 1241
39Pracownicy Urzędu Gminy1232
40Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1229
41Komisja Rewizyjna1228
42Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1218
43Program Ochrony Środowiska1218
44WYBORY PARLAMENTARNE 20151215
45Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1213
46Za rok 2012 1207
47Radni1207
48Rok 20151200
49Za rok 20131195
50Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1189
51Komisja Oświatowa1161
52Procedury załatwiania spraw1159
53Wybory do parlamentu Europejskiego 20141153
541141
55Komisja Budżetowa1131
56Plan Rozwoju Lokalnego 1130
57Program Usuwania Azbestu1114
58Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1110
5920121104
6020161090
6120151077
62PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111075
63Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1066
64Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1058
6520141057
66Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta1055
67Bogusław Kochanowicz1054
6820101032
6920111029
7020131026
71Wójt Gminy1008
72Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna1003
73Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł992
74Podinspektor ds. podatków985
75Radni975
76Administrator ds. świadczeń rodzinnych973
77Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia969
78Szkolne Schronisko Młodzieżowe957
79Adam Brygoła946
80Podinspektor ds. księgowości podatkowej934
81Główny specjalista ds. gosp. gruntami931
82Zastpca Wójta, sekretarz Gminy896
83Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej890
84Kierownik USC852
85Skarbnik Gminy849
86Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej845
87Zbigniew Sokalski839
88Inspektor ds. gosp. lokalowej831
89Pracownicy Urzędu 823
902012821
91Za rok 2016805
92Wójt Gminy804
93Stanisław Myśliński804
94Radni798
95Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej794
96Rok 2014794
97Zdzisław Steciuk779
98Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej765
99Stanisław Myśliński763
100Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 762
101Bogusław Kochanowicz761
102Jolanta Świszcz753
103Aleksandra Kiryk747
104Tomasz Bielówka739
105Andrzej Strzała738
106Tomasz Kalamat735
107Bogusław Borzęcki734
108 Sesja XIX734
109Sesja XV731
110Andrzej Strzała730
111Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej728
112Stanisław Kochanowicz727
113Zbigniew Sokalski727
114Tomasz Kalamat719
115Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej719
116Pracownicy Urzędu Gminy719
117Eugeniusz Magusiak711
118Stanisław Kochanowicz709
119Za rok 2017708
120Jolanta Świszcz706
121Aleksandra Kiryk706
122Maria Śleziak703
123Maria Śleziak701
124Antoni Wacławik700
125Dyrektor Gimnazjum w Czarnej700
126Antoni Wacławik698
127Pracownicy Urzędu Gminy690
128Adam Mehal689
129Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych687
130Radni686
1312012684
132Tomasz Bielówka683
133Mieczysław Kaźmierczyk682
134Radni678
135Bogusław Borzęcki673
136Kierownik Gminnego Domu Kultury672
137Radni671
138Sesja XVIII670
139Zdzisław Steciuk667
140Bogusław Borzęcki667
141Adam Mehal663
142Stanisław Kochanowicz662
143Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych658
144Tomasz Kalamat656
145Radni656
146Mariusz Froń654
147Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych653
148Jolanta Świszcz652
149Janina Dryja650
150 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018647
151Dyrektor Gimnazjum w Czarnej647
152Radni647
153Mieczysław Kaźmierczyk647
154Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"643
155Pracownicy Urzędu Gminy640
156Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie639
157Radni634
158Wójt Gminy632
159Mieczysław Kaźmierczyk628
160Pracownicy Urzędu625
161Andrzej Strzała613
162Piotr Jaremczuk609
163Pracownicy Urzędu Gminy601
164Szkoła Podstawowa w Czarnej600
165Tomasz Bielówka600
166Danuta Zawada593
167Mirosław Pietruś592
168Gimnazjum w Czarnej591
169Pracownicy Urzędu Gminy590
170Pracownicy Urzędu590
171 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014573
172Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych573
173Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko570
174Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku563
175 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014560
176Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014554
177Ewidencja Działalności Gospodarczej550
178Sesja XX540
179Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów540
180Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014536
181Radni529
182Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych481
183Sesja XXIV468
184Kierownicy gminnych jednostek466
185Pracownicy Urzędu465
186Pracownicy Urzędu436
187Radni426

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl