L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI26119
220178336
320116929
420136445
5NIERUCHOMOŚCI4917
6Urząd Gminy4286
7Dane4064
8Rada Gminy w Czarnej3686
9Konkursy na Dyrektorów3580
10Protokoły z Sesji Rady Gminy3571
11Gmina3541
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3528
13Wójt3362
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3268
15Kontrole zewnętrzne3213
16Komisje Rady3193
17Projekty uchwał3060
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093008
19Statut Gminy2998
20Informacje nieudostępnione2805
21WYBORY2754
22Instrukcja obsługi2753
23Wyszukiwarka2752
24INFORMACJE O ŚRODOWISKU2747
25Redakcja Biuletynu2684
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2616
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2561
28Za rok 20151442
29Pracownicy Urzędu Gminy1220
3020121205
31WYBORY SAMORZĄDOWE 20141204
32Radni1202
3320141176
34Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1173
35Za rok 20141140
36WYBORY PARLAMENTARNE 20111118
37Za rok 20111106
38Za rok 2010 1079
39Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1064
40Pracownicy Urzędu Gminy1057
41Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1056
42Za rok 2012 1052
43Komisja Rewizyjna1050
44Za rok 20131040
45Radni1040
46Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1033
47Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1031
48WYBORY PARLAMENTARNE 20151029
49Program Ochrony Środowiska1003
50Rok 20151001
51Komisja Oświatowa983
52Komisja Budżetowa983
53Procedury załatwiania spraw980
54Wybory do parlamentu Europejskiego 2014977
55974
56Komisja Kierunków Rozwoju Gminy955
572012946
58Plan Rozwoju Lokalnego 944
592016933
60Program Usuwania Azbestu920
612014912
622015908
63Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"891
64Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne891
65PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011884
662011881
672010877
68Bogusław Kochanowicz872
692013870
70Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta837
71Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna815
72Wójt Gminy804
73Radni790
74Administrator ds. świadczeń rodzinnych781
75Podinspektor ds. podatków776
76Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia768
77Adam Brygoła767
78Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł762
79Główny specjalista ds. gosp. gruntami748
80Podinspektor ds. księgowości podatkowej728
81Szkolne Schronisko Młodzieżowe725
82Zastpca Wójta, sekretarz Gminy721
83Pracownicy Urzędu 694
84Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej685
85Kierownik USC672
86Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej664
87Skarbnik Gminy660
88Inspektor ds. gosp. lokalowej660
89Radni658
902012649
91Zbigniew Sokalski647
92Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 636
93Stanisław Myśliński636
94Wójt Gminy627
95Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej624
96Rok 2014619
97Za rok 2016607
98Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej607
99Jolanta Świszcz607
100Bogusław Kochanowicz605
101Stanisław Myśliński603
102Zdzisław Steciuk594
103Bogusław Borzęcki581
104Pracownicy Urzędu Gminy577
105Aleksandra Kiryk577
106Andrzej Strzała576
107Tomasz Kalamat572
108Andrzej Strzała571
109Stanisław Kochanowicz568
110Tomasz Kalamat568
111Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej563
112Stanisław Kochanowicz563
113Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej563
114Zbigniew Sokalski562
115Tomasz Bielówka561
116Eugeniusz Magusiak561
117Sesja XV558
118 Sesja XIX555
119Jolanta Świszcz553
120Antoni Wacławik552
121Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych552
122Pracownicy Urzędu Gminy551
123Maria Śleziak550
124Radni543
125Aleksandra Kiryk543
126Antoni Wacławik542
1272012539
128Maria Śleziak538
129Mieczysław Kaźmierczyk536
130Radni531
131Dyrektor Gimnazjum w Czarnej529
132Adam Mehal527
133Bogusław Borzęcki527
134Radni525
135Tomasz Bielówka524
136Zdzisław Steciuk522
137Bogusław Borzęcki520
138Adam Mehal519
139Stanisław Kochanowicz519
140Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych519
141Tomasz Kalamat518
142Kierownik Gminnego Domu Kultury518
143Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych517
144Mariusz Froń514
145Radni512
146Mieczysław Kaźmierczyk512
147Sesja XVIII511
148 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018511
149Za rok 2017510
150Radni505
151Jolanta Świszcz505
152Janina Dryja505
153Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie499
154Dyrektor Gimnazjum w Czarnej499
155Pracownicy Urzędu Gminy496
156Radni493
157Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"492
158Wójt Gminy491
159Pracownicy Urzędu482
160Mieczysław Kaźmierczyk482
161Piotr Jaremczuk476
162Andrzej Strzała475
163Szkoła Podstawowa w Czarnej467
164Pracownicy Urzędu Gminy466
165Danuta Zawada462
166Tomasz Bielówka460
167Gimnazjum w Czarnej459
168Pracownicy Urzędu454
169Mirosław Pietruś452
170Pracownicy Urzędu Gminy448
171Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych439
172 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014432
173 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014425
174Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko424
175Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku422
176Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów410
177Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014406
178Ewidencja Działalności Gospodarczej406
179Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014400
180Sesja XX394
181Radni378
182Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych320
183Sesja XXIV310
184Kierownicy gminnych jednostek307
185Pracownicy Urzędu305
186Pracownicy Urzędu267
187Radni263

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl