L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI21701
220115599
320135189
4NIERUCHOMOŚCI4323
5Urząd Gminy3874
6Dane3452
7Rada Gminy w Czarnej3380
8Protokoły z Sesji Rady Gminy3229
9Gmina3196
10OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3152
11Konkursy na Dyrektorów3149
12Wójt3011
13Kontrole zewnętrzne2966
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE2930
15Komisje Rady2921
16Oświadczenia majątkowe za rok 20092795
17Statut Gminy2756
18Projekty uchwał2743
19Informacje nieudostępnione2584
20Instrukcja obsługi2518
21Wyszukiwarka2503
22INFORMACJE O ŚRODOWISKU2491
23Redakcja Biuletynu2474
24WYBORY2454
25Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2340
26Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2331
2720171611
28Za rok 20151301
29Radni1068
30Pracownicy Urzędu Gminy1067
3120121042
32Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy1042
33Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1031
3420141028
35WYBORY SAMORZĄDOWE 20141013
36Za rok 20141009
37Za rok 2011971
38WYBORY PARLAMENTARNE 2011946
39Za rok 2010 929
40Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 927
41Za rok 2012 923
42Za rok 2013915
43Pracownicy Urzędu Gminy909
44Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 909
45Radni895
46Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 895
47Komisja Rewizyjna880
48Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.865
49WYBORY PARLAMENTARNE 2015858
50840
51Wybory do parlamentu Europejskiego 2014837
52Komisja Kierunków Rozwoju Gminy827
532016825
54Procedury załatwiania spraw823
55Komisja Budżetowa821
56Komisja Oświatowa820
57Program Ochrony Środowiska809
582012789
592014786
602015778
61Plan Rozwoju Lokalnego 773
622010767
63Rok 2015765
64Program Usuwania Azbestu764
652011762
66Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne761
672013754
68Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"741
69PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011717
70Bogusław Kochanowicz665
71Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna625
72Wójt Gminy613
73Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta611
74Radni608
75Administrator ds. świadczeń rodzinnych592
76Pracownicy Urzędu 589
77Podinspektor ds. podatków588
78Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł579
79Główny specjalista ds. gosp. gruntami567
80Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia550
81Adam Brygoła547
82Podinspektor ds. księgowości podatkowej543
83Radni538
84Zastpca Wójta, sekretarz Gminy531
85Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 526
86Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej502
87Szkolne Schronisko Młodzieżowe490
88Jolanta Świszcz488
89Kierownik USC485
90Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej483
91Inspektor ds. gosp. lokalowej477
92Rok 2014474
93Skarbnik Gminy474
94Zbigniew Sokalski472
952012471
96Stanisław Myśliński470
97Stanisław Myśliński458
98Bogusław Kochanowicz453
99Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej444
100Pracownicy Urzędu Gminy444
101Zdzisław Steciuk443
102Zbigniew Sokalski442
103Wójt Gminy439
104Tomasz Kalamat436
105Andrzej Strzała436
106Andrzej Strzała434
107Aleksandra Kiryk433
108Tomasz Kalamat431
109Aleksandra Kiryk430
110Pracownicy Urzędu Gminy428
111Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej428
112Stanisław Kochanowicz428
113Bogusław Borzęcki424
114Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych424
115Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej422
116Radni421
117Mieczysław Kaźmierczyk418
118Maria Śleziak415
1192012413
120Tomasz Bielówka412
121Antoni Wacławik411
122Jolanta Świszcz410
123Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych410
124Radni406
125Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej406
126Maria Śleziak403
127Adam Mehal401
128Tomasz Bielówka401
129Stanisław Kochanowicz400
130Antoni Wacławik399
131Bogusław Borzęcki396
132Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych395
133Adam Mehal394
134 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018392
135Radni391
136Mieczysław Kaźmierczyk391
137Zdzisław Steciuk390
138Sesja XV388
139Radni387
140Pracownicy Urzędu Gminy387
141Dyrektor Gimnazjum w Czarnej387
142Eugeniusz Magusiak385
143Radni383
144Janina Dryja379
145Dyrektor Gimnazjum w Czarnej379
146Kierownik Gminnego Domu Kultury377
147Radni376
148Stanisław Kochanowicz375
149Tomasz Kalamat374
150Mariusz Froń372
151Mieczysław Kaźmierczyk371
152Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie369
153Wójt Gminy368
154 Sesja XIX365
155Za rok 2016364
156Bogusław Borzęcki364
157Pracownicy Urzędu362
158Andrzej Strzała360
159Piotr Jaremczuk356
160Gimnazjum w Czarnej356
161Pracownicy Urzędu352
162Pracownicy Urzędu Gminy350
163Szkoła Podstawowa w Czarnej347
164Danuta Zawada347
165Jolanta Świszcz345
166Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"344
167Tomasz Bielówka341
168Sesja XVIII337
169Mirosław Pietruś335
170Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych334
171Pracownicy Urzędu Gminy328
172 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014319
173Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku310
174 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014305
175Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014300
176Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko297
177Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów296
178Ewidencja Działalności Gospodarczej296
179Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014281
180Sesja XX253
181Za rok 2017245
182Radni233
183Sesja XXIV191
184Pracownicy Urzędu151
185Kierownicy gminnych jednostek149
186Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych120
187Pracownicy Urzędu95
188Radni77

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl