L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI27618
2201710204
320117347
420136838
5NIERUCHOMOŚCI5209
6Urząd Gminy4537
7Dane4425
8Rada Gminy w Czarnej3893
9Konkursy na Dyrektorów3825
10Protokoły z Sesji Rady Gminy3777
11Gmina3776
12OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE3727
13Wójt3591
14PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE3475
15Kontrole zewnętrzne3406
16Komisje Rady3399
17Projekty uchwał3282
18Oświadczenia majątkowe za rok 20093186
19Statut Gminy3179
20Informacje nieudostępnione2985
21WYBORY2965
22INFORMACJE O ŚRODOWISKU2949
23Wyszukiwarka2939
24Instrukcja obsługi2928
25Redakcja Biuletynu2860
26Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2803
27Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji2746
28Za rok 20151554
29Pracownicy Urzędu Gminy1329
30WYBORY SAMORZĄDOWE 20141326
3120121324
32Radni1309
33Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1284
3420141282
35Za rok 20141252
36WYBORY PARLAMENTARNE 20111242
37Za rok 20111218
38Za rok 2010 1189
39Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji 1181
40Pracownicy Urzędu Gminy1178
41Komisja Rewizyjna1167
42Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 1162
43Za rok 2012 1161
44Radni1158
45Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna o ponownym wyłożeniu projektu zmiany Nr 1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1150
46WYBORY PARLAMENTARNE 20151144
47Za rok 20131143
48Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji 1138
49Program Ochrony Środowiska1135
50Rok 20151129
51Procedury załatwiania spraw1102
52Komisja Oświatowa1099
53Wybory do parlamentu Europejskiego 20141098
541091
55Komisja Budżetowa1086
56Plan Rozwoju Lokalnego 1066
57Komisja Kierunków Rozwoju Gminy1062
5820121054
59Program Usuwania Azbestu1040
6020161040
61PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 20111017
6220151016
63Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa na działce o nr ew. 15/1 w miejscowości Wydrne1016
6420141013
65Decyzja środowiskowa "Budowa budynku pensjonatowego z karczmą regionalną i domkami rekreacyjnymi"1011
66Bogusław Kochanowicz988
672011986
682010980
692013975
70Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta973
71Wójt Gminy935
72Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna929
73Podinspektor ds. podatków910
74Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 1.820.200 zł909
75Radni908
76Administrator ds. świadczeń rodzinnych906
77Podinspektor ds. księgowości podatkowej po uzyskaniu upoważnienia895
78Adam Brygoła891
79Główny specjalista ds. gosp. gruntami869
80Podinspektor ds. księgowości podatkowej856
81Szkolne Schronisko Młodzieżowe852
82Zastpca Wójta, sekretarz Gminy839
83Podinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej815
84Kierownik USC795
85Pracownicy Urzędu 784
86Skarbnik Gminy781
87Zbigniew Sokalski781
88Inspektor ds. gosp. lokalowej781
89Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej779
902012766
91Radni759
92Stanisław Myśliński753
93Wójt Gminy747
94Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej738
95Rok 2014735
96Za rok 2016733
97Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 730
98Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej723
99Zdzisław Steciuk716
100Stanisław Myśliński709
101Jolanta Świszcz708
102Bogusław Kochanowicz706
103Andrzej Strzała691
104Aleksandra Kiryk686
105Andrzej Strzała684
106Bogusław Borzęcki683
107 Sesja XIX682
108Tomasz Bielówka681
109Pracownicy Urzędu Gminy680
110Tomasz Kalamat679
111Stanisław Kochanowicz674
112Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej674
113Tomasz Kalamat673
114Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej671
115Sesja XV669
116Zbigniew Sokalski669
117Stanisław Kochanowicz667
118Eugeniusz Magusiak663
119Antoni Wacławik657
120Maria Śleziak655
121Jolanta Świszcz654
122Aleksandra Kiryk652
123Antoni Wacławik652
124Maria Śleziak651
125Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych650
1262012646
127Dyrektor Gimnazjum w Czarnej646
128Mieczysław Kaźmierczyk644
129Pracownicy Urzędu Gminy644
130Radni640
131Za rok 2017639
132Adam Mehal634
133Tomasz Bielówka631
134Radni629
135Zdzisław Steciuk627
136Bogusław Borzęcki627
137Radni626
138Kierownik Gminnego Domu Kultury624
139Bogusław Borzęcki624
140Tomasz Kalamat618
141Stanisław Kochanowicz618
142Adam Mehal617
143Sesja XVIII617
144Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych616
145Mariusz Froń612
146Radni612
147Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych612
148 Protokoły z posiedzenia Komisji - Kadencja 2014 - 2018607
149Mieczysław Kaźmierczyk605
150Jolanta Świszcz605
151Janina Dryja605
152Radni603
153Dyrektor Gimnazjum w Czarnej602
154Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie601
155Przetarg na roboty budowlane "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Polanie, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michniowcu"595
156Pracownicy Urzędu Gminy593
157Wójt Gminy592
158Radni591
159Pracownicy Urzędu585
160Mieczysław Kaźmierczyk583
161Piotr Jaremczuk572
162Andrzej Strzała571
163Szkoła Podstawowa w Czarnej566
164Pracownicy Urzędu Gminy559
165Gimnazjum w Czarnej556
166Tomasz Bielówka555
167Danuta Zawada553
168Pracownicy Urzędu Gminy549
169Pracownicy Urzędu548
170Mirosław Pietruś548
171Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych532
172 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014531
173Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej po powołaniu na stanowisko530
174 Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014524
175Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku521
176Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014511
177Ewidencja Działalności Gospodarczej509
178Przetarg nieograniczony nie przekraczający 125.000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2010/2011 w ilości ok. 70.000 litrów503
179Protokoły z posiedzenia Komisji do 2014495
180Sesja XX494
181Radni481
182Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych431
183Sesja XXIV418
184Kierownicy gminnych jednostek404
185Pracownicy Urzędu403
186Pracownicy Urzędu373
187Radni369

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Czarna Górna 74
38-710
Wójt Gminy:
mgr Bogusław Kochanowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-90-09
Fax: (+48 13) 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl