bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
Budżet strona główna 
Budżet
Uchwała Nr VII/2/2017 z dnia 22 listopada 2017
r. składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok
2018. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:41:58.
Uchwała Nr VII/1/2017 z dnia 22 listopada 2017
r. składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:39:03.
Uchwała Nr VII/73/2017 z dnia 22 listopada 2017
r. składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Gminy Czarna na 2018 rok.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:26:30.
Uchwała Nr XXXI/…/2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia … grudnia 2017 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:27:04 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:07:02.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Czarna Nr
XXXI/…/2017 z dnia … grudnia 2017 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:18:41 | Data modyfikacji: 2017-12-01 11:19:04.
Informacja z wykonania planu Gminnego Domu Kultury
za 2016r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:47:11 | Data modyfikacji: 2017-12-01 11:19:04.
Informacja z wykonania planu Gminnej Biblioteki
Publicznej roczne za 2016r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:44:03 | Data modyfikacji: 2017-12-01 11:19:04.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za
2016 rok  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:26:42 | Data modyfikacji: 2017-06-14 09:27:09.
Uchwała Nr VII/9/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:23:43 | Data modyfikacji: 2017-06-14 09:27:09.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych za 2016 r. 

Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych


a)      Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,


Sprawozdanie Rb-NDS


b)      Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:


Kwota wykorzystanych w 2014 r. przez Gminę Czarna środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła -          43 445,25


 


c)      Kwotę zobowiązań


 


Sprawozdanie Rb-Z


d)      Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst


Załącznik nr 1


 


e)      Wykaz udzielonych poręczeń  i gwarancji:


 w  2016r roku gmina nie  udzieliła poręczeń  i gwarancji.


 


f)       Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,


Załącznik nr 2


g)      Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej


Załącznik nr 3

Sprawozdanie RB-NDS za 2016

Sprawopzdanie RB-Z za 2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-01 08:36:38 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:57:51.
Uchwała Nr VII/54/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Czarna, wynikającej z zaciągniętych
zobowiązań. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-10 08:00:54 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:57:51.
Uchwała Nr VII/54/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Gminy Czarna na 2017 rok  
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-10 07:55:34 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:57:51.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Czarna Nr
XXI/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 

http://www.bip.czarna.pl/upload/Uchwała Nr XXI_198_16.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:00:45 | Data modyfikacji: 2017-06-05 08:57:51.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych 

a) Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,


Sprawozdanie Rb-NDS


b) Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
Kwota wykorzystanych w 2014 r. przez Gminę Czarna środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła - 532390,97

c) Kwotę zobowiązań

Sprawozdanie Rb-Z


d) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst


Załącznik nr 1

e) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji –
W 2015r roku gmina udzieliła poręczenia dla BARR Sp.z o.o. Ustrzyki Dolne w kwocie 50000,00. Zobowiązanie do spłaty wygasło ze względu na spłatę kredytu obrotowego do dnia 31.12.2015 roku przez BARR Sp.zo.o.

f) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,

Załącznik nr 2

g) Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Załącznik nr 3

 

PLIKI:

rb-nds2015.pdf

rb-z 2015.pdf

2015 zalacznik 1.pdf

2015 zalacznik 2.pdf

2015 zalacznik 3.pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:59:27 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:06:05.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za
2015 rok. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 15:03:49 | Data modyfikacji: 2016-04-01 08:31:41.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czarna na lata 2016-2033 

Projekt Uchwały >>>

Opinia RIO o projekcie WPF

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:40:12 | Data modyfikacji: 2016-03-07 14:50:05.
Projekt Budżetu na 2016 r 

Uchwała 2016 (Projekt)

Opinia RIO o projekcie budżetu

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-07 13:13:03 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:35:44.
Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku.  

więcej>>>

 

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:18:13 | Data modyfikacji: 2016-03-07 13:35:44.
Sprawozdanie Rb-28S za III kw2015  
 Rb-28S III kwartal.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:14:36 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:20:40.
Sprawozdanie Rb-27S za III kw2015 
 Rb-27S IIIkwartal.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:13:51 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:19:39.
Sprawozdanie Rb-Z 2 za IV kw2015  
 RB-Z 2 IV 15.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:11:02 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:19:39.
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw2015 
 Rb-NDS IV 15.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 08:09:18 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:19:39.
Sprawozdanie Rb-N za IV kw2015 
 Rb-N IV 15.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 07:58:27 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:19:39.
Sprawozdanie Rb-28S za IV kw2015  
 Rb-28S IV 15.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 07:51:57 | Data modyfikacji: 2016-03-01 14:07:36.
Sprawozdanie Rb-27S za IV kw2015 
 Rb-27S IV 15.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-01 07:50:48 | Data modyfikacji: 2016-03-01 14:09:00.
Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XII/110/16
Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r.  

Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XII11016 Gminy w Czarnej z dnia 21 stycznia 2016 r..pdf

 

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-29 09:25:29 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Sprawozdanie Rb-Z IIIkwartal 2015 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:44:16 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Sprawozdanie Rb-NDS 2015 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:42:58 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Uchwała Nr VII/45/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Czarna, wynikającej z zaciągniętych
zobowiązań. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:40:54 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Uchwała Nr VII/2/2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o
możliwości spłaty przez Gminę Czarna kredytu
długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości
3.014.574,50 zł. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:34:31 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Uchwała Nr VII/43/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: Opinii o
możliwości spłaty przez Gminę Czarna kredytu
długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:46:32 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Uchwala Nr VII/83/2015 z dnia 15 września 2015 r.
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby w
Rzeszowie w sprawie wydania opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Czarna
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2015 r. 
 uchwala 83.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-18 12:13:04 | Data modyfikacji: 2016-02-29 09:30:26.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za
I półrocze 2015 rok  
 Inf.z wyk.BG za 2015.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-18 12:02:08 | Data modyfikacji: 2015-12-21 08:30:05.
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:39:06 | Data modyfikacji: 2015-12-21 08:30:05.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych 

Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2014

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014

Sprawozdanie Rb-Z za 2014.pdf

Zał. nr 1 do informacji na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Zał. nr 2 do informacji na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Zał. nr 3 do informacji na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-01 11:53:02 | Data modyfikacji: 2015-12-21 08:30:05.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna
za 2014 rok 

Sprawozdanie

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:30:53 | Data modyfikacji: 2015-05-27 15:39:06.
Uchwała nr VII/35/2015 RIO Rzeszów w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:28:08 | Data modyfikacji: 2015-05-27 15:39:06.
Uchwała nr VII/21/2015 RIO Rzeszów w sprawie
opinii o o prawidłowośći planowanej kwoty
długu Gminy Czarna 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:08:03 | Data modyfikacji: 2015-05-27 15:39:06.
Uchwała nr VII/46/2014 RIO Rzeszów w sprawie
opinii o projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2015-21 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-27 15:01:03 | Data modyfikacji: 2015-05-27 15:39:06.
Sprawozdania finansowe za 2014 

Sprawozdanie Rb-N za 2014.pdf

Sprawozdanie Rb-Z za 2014.pdf

Sprawozdanie Rb-27S za 2014.pdf

Sprawozdanie Rb-28S za 2014.pdf

Rb-27S Koretkta

Rb-NDS

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-02-23 10:45:22 | Data modyfikacji: 2015-02-23 10:54:32.
Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna  

Więcej>>>

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-21 15:05:58 | Data modyfikacji: 2015-01-21 15:13:21.
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Czarna nr
III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-21 15:04:08 | Data modyfikacji: 2015-01-21 15:06:52.
Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Czarnej z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy w 2014r  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:35:37 | Data modyfikacji: 2015-01-21 15:06:52.
Uchwała RIO Nr VII/31/2014 w sprawie opinii z
wyk. budżetu za 2013 r. 
 uchwała>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:45:15 | Data modyfikacji: 2015-02-05 12:38:02.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych za 2013 r.  

Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2013 r.

Załącznik do informacji

Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 r.

Sprawozdanie Rb-Z za 2013r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 z

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-03 15:03:35 | Data modyfikacji: 2014-06-03 23:25:09.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna za rok 2013 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna za rok 2013

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:54:24 | Data modyfikacji: 2014-06-03 23:25:09.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za
2013 rok  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2013 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:48:28 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
U C H W A Ł A Nr XXX/260/2014 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czarna  
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 13:28:21 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
Uchwała nr VII/72/2014 RIO Rzeszów z 26 lutego
2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 11:57:58 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
Uchwała nr VII/4/2014 RIO Rzeszów z 7 stycznia
2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 10:57:19 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
Uchwała nr VII/13/2013 RIO Rzeszów z 17 kwietnia
2013  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 08:52:56 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
Uchwała nr VII/50/2013/2014 RIO Rzeszów z 7
stycznia 2014  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 08:40:09 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:52:03.
Uchwała nr VII/50/2013/2014 RIO Rzeszów z 2
stycznia 2014 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-27 08:07:31 | Data modyfikacji: 2014-02-27 10:48:43.
U C H W A Ł A Nr XXX/266/2014 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 20 lutego 2014 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czarna 

Zał. 1

 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 23:16:33 | Data modyfikacji: 2014-02-27 07:48:43.
U C H W A Ł A Nr XXX/265/2014 Rady Gminy w
Czarnej z dnia 20 lutego 2014 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 23:09:09 | Data modyfikacji: 2014-02-27 07:48:43.
Uchwała Budżetowa na rok 2014 
 więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-26 23:05:17 | Data modyfikacji: 2014-02-26 23:11:56.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:18:24 | Data modyfikacji: 2014-02-26 23:11:56.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za
2012 rok 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2012 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:15:41 | Data modyfikacji: 2014-02-26 23:11:56.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych za 2012 r.  

Informacja

Załącznik nr 1 do informacji składanej na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Rb-NDS za 2012r.

Sprawozdanie Rb-Z za 2012r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 z

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-29 11:36:03 | Data modyfikacji: 2013-05-29 11:53:42.
Uchwała Budżetowa na rok 2012 

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ....pdf

 Uchwała Budżetowa 2012.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:55:42 | Data modyfikacji: 2013-05-29 11:53:42.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za
I półrocze 2012 rok 

Uchwała RIO Nr VII_85_2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czarna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 rok.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:59:14 | Data modyfikacji: 2013-05-29 11:53:42.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2021  

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2021 (PROJEKT).pdf

 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:13:57 | Data modyfikacji: 2013-02-07 14:27:51.
Projekt Budżetu 2013 + opinie RIO  

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.pdf

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie ustawy budżetowej 2013.pdf

Uchwała RIO w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021.pdf

 Projekt budżetu 2013 z dn.15.11.2012.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:50:32 | Data modyfikacji: 2013-02-18 12:04:36.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2021 

Uchwała Nr XX_177_12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

Zał. 1

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-04 10:16:23 | Data modyfikacji: 2013-02-07 14:14:43.
Uchwała Budżetowa na rok 2013 
 Uchwała Budżetowa 2013.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-04 09:11:40 | Data modyfikacji: 2013-02-07 14:14:43.
Uchwała Nr XVI/144/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2012 roku.  
 Uchwała Nr XVI/144/12

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-14 11:10:33 | Data modyfikacji: 2013-02-07 14:14:43.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna
za 2011 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2011 rok

Opinia RIO

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:05:03 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:30:30.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych za 2011 r. 
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

a)Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

Sprawozdanie Rb-NDS

b)Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
Kwota wykorzystanych w 2011 r. przez Gminę Czarna środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła - 1 031 559,14

c)Kwotę zobowiązań

Sprawozdanie Rb-Z

d)Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst

Załącznik Nr 1

e)Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - NIE UDZIELONO

f)Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,

Wykaz 1

g)Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz 2

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-Z

Załącznik Nr 1

Wykaz Nr 1

Wykaz Nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-22 09:37:16 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:30:30.
Uchwała Nr IX/71/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i
formy o przebiegu wykonania budżetu .... 
 Uhwała 71.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-08-04 14:32:04 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:30:30.
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna  

Uchwała

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-08-04 13:49:52 | Data modyfikacji: 2011-08-04 14:33:10.
Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach
publicznych
Sprawozdanie Rb-NDS

Informacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
a) Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
Sprawozdanie Rb-NDS
b) Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
Kwota wykorzystanych w 2010 r. przez Gminę Czarna środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła - 435128,84, w tym

c) Kwotę zobowiązań

Sprawozdanie Rb-Z
d) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst
Załącznik Nr1
e) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - NIE UDZIELONO
f) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
Nie udzielono
g) Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
Załącznik Nr2


 Załącznik Nr 2


Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 13:59:07 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:09:37.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna
za 2010 rok 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 12:41:56 | Data modyfikacji: 2011-05-30 15:09:37.
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 maja 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:38:15 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:55:24.
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia wydzielonych rachunków
dochodów 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:27:28 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:53:36.
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia
18 marca 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonych
rachunków dochodów  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:18:52 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
UCHWAŁA Nr VI/39/11 RADY GMINY w CZARNEJ z dnia
18 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czarna na 2011 rok 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-24 09:01:48 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
na lata 2011-2016 
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-23 15:23:42 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czarna
na 2011 rok 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:41:50 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Czarna 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:36:08 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Czarna na rok 2011  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:31:51 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała RIO w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czarna
na 2011 rok 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-23 13:53:02 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:48:16.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-21 08:07:31 | Data modyfikacji: 2011-03-23 11:29:43.
 
 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:17:03 | Data modyfikacji: 2011-03-23 11:29:43.
 
 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:14:16 | Data modyfikacji: 2011-01-25 14:18:03.
 
 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-25 14:10:34 | Data modyfikacji: 2011-01-25 14:18:03.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2009 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:45:08 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała nr VII/60/2009 RIO w Rzeszowie

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:43:10 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała nr VII/59/2009 RIO w Rzeszowie

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:38:36 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 3 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:32:48 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:32:20 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:31:51 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Budżetowa na rok 2010

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:30:49 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2008 rok

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:28:30 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr VII/33/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie opnii o prawidłowości załączonej do [projektu budżetu na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:23:00 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 13 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:19:25 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 12 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:18:41 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 11 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:17:52 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 10 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:17:15 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 9 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:16:43 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 8 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:16:12 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 7 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:15:28 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 6 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:14:32 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 5 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:13:41 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 4 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:13:04 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 3 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:11:52 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:10:45 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:09:29 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr XVII/165/2008 Rady Gminy w Czarnej z dnia 10 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna na rok 2009.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:04:10 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 UCHWAŁA Nr XVII/164/08 RADY GMINY w CZARNEJ z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Przemyśl

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:01:09 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 UCHWAŁA Nr XVII/163/08 RADY GMINY w CZARNEJ z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy – Ustrzyki Dolne

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:00:11 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr XVI/162/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:59:04 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 12 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:56:35 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 11 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:55:36 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 10 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:54:47 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 9 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:53:58 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 8 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:52:57 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 7 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:51:38 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 6 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:49:58 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 5 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:48:50 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 4 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:47:43 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 3 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:46:49 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:45:55 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:44:02 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr IX/ 87/2007 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na rok 2008.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:42:14 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr IX/86/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy – Ustrzyki Dolne

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:40:59 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr IX/85/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:39:34 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr IX/84/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Przemyśl

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:33:47 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Czarna z dnia 30 października 2007r w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna na prace konserwatorskie, restauratorskie

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:31:49 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna w 2007roku.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:29:28 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Czarna

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:27:44 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 13 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:23:04 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 12 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:22:10 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 11 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:21:05 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 10 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:20:17 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 9 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:19:32 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 8 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:18:40 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 7 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:17:56 | Data modyfikacji: 2010-12-30 10:47:44.
 
 Załącznik nr 6 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:15:50 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Załącznik nr 5 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:14:54 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Załącznik nr 4 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:14:07 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Załącznik nr 3 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:13:25 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:12:38 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:11:10 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy w Czarnej z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na rok 2007

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:10:08 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr I/7/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:08:16 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 UCHWAŁA Nr XXVII/ 259/2006 Rady Gminy w Czarnej z dnia 15 września 2006 r.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:06:35 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr XXV/248/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 09 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:05:27 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr XXVI/250/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:03:43 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr XXVII/258/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:02:17 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 09:00:03 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:57:39 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała Nr XXIV/237/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:55:47 | Data modyfikacji: 2010-12-15 09:17:11.
 
 Uchwała RIO Rzeszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarna z wykonania budżetu

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:52:15 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Czarna za rok 2005

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:47:57 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Czarna za rok 2005

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:46:30 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:44:10 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:40:10 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała budżetowa na rok 2006

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:33:36 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2004

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:27:52 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2004 r.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:25:38 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała Nr XVI/163/05 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:19:26 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała Nr XIV/149/04 w spr. budżetu Gminy Czarna na rok 2005

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 08:16:04 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała Nr IV/25/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2003 r.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:35:13 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 załącznik nr 1 do uchwaly V 39-poprawka do budżetu.jpg

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:32:15 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała Nr V/39/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2003 r.

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:30:56 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej III.rtf

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:27:25 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej III.jpg

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:25:56 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej III.jpg

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:24:51 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały budzetowej III.rtf

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:23:34 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej III.rtf

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:21:45 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Uchwała Nr III/19/02 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:49:19 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
 
 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2010 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-09-24 10:12:15 | Data modyfikacji: 2010-12-15 08:53:02.
Data wprowadzenia: 2010-09-24 10:12:15
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl