bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:09:50.
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:06:07.
Zarządzenie Nr 77a/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:02:39.
Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:01:47.
Zarządzenie Nr 76a/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:00:12.
Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:55:16.
Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:52:29.
Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:51:29.
Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 września 2017 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 07:47:44.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:03:34.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania
Stałej Komisji Nadzorującej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:01:44.
Zarządzenie Nr 69a/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:59:11.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2017 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:57:30.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:52:40 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie poparcia starań
Powiatu Bieszczadzkiego na rzecz rewitalizacji
linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na
odcinku Zagórz – Krościenko.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:50:25 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:47:06 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 65/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla p.o. Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Czarnej  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:36:11 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:19:54 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zgłoszenia
kandydata Gminy Czarna do składu Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Ustrzykach Dowolnych. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:18:09 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 62a/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:13:56 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:12:31 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:10:55 | Data modyfikacji: 2017-08-08 10:54:41.
Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:04:27 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:09:28.
Zarządzenie Nr 58/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu
wydatków publicznych nieobjętych przepisami o
zamówieniach publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:57:56 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:57:18 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:56:08 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:54:43 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:52:55 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:51:14 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:49:37 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:47:57 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:09.
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:45:35 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:43:05 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 48a/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:40:43 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:38:31 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:37:01 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 46a/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:35:01 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:32:31 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 43a/16 Wójta – Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Czarna z dnia 7 lipca 2016 roku w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:30:49 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:45:57.
Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 09:26:25 | Data modyfikacji: 2017-03-17 09:28:11.
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Czarnej.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:08:06 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu
Szkól Samorządowych w Czarnej.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:02:04 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 4 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic
wiejskich.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-05 08:35:18 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Czarnej.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-05 08:30:27 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół
Samorządowych w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-09 09:34:16 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-05-09 09:28:02 | Data modyfikacji: 2016-07-05 09:41:17.
Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
w 2016 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-14 11:51:13 | Data modyfikacji: 2016-04-14 11:59:41.
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
w 2016 roku. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-14 11:49:28 | Data modyfikacji: 2016-04-14 11:59:41.
Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2016 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-02 11:33:07 | Data modyfikacji: 2016-04-14 11:59:41.
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
na finansowanie wydatków bieżących. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-02 11:27:02 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:29:40.
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-03-02 11:17:42 | Data modyfikacji: 2016-03-02 11:29:40.
Zarządzenie Wójta Nr 33/2015 z dnia 22.12.2015 w
sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:04:11 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:05:39.
Zarządzenie Wójta Nr 32/2015 z dnia 2.12.2015 w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:56:11 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:05:39.
Zarządzenie Wójta Nr 31/2015 z dnia 2.12.2015 w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:48:22 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:05:39.
Zarządzenie Nr 30 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:44:09 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:05:39.
Zarządzenie Nr 29 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:38:25 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:05:39.
Zarządzenie Nr 28 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 października 2015r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:35:50 | Data modyfikacji: 2016-02-09 08:39:37.
Zarządzenie Nr 27 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:31:47 | Data modyfikacji: 2016-02-09 08:39:37.
Zarządzenie Nr 26 /15 Wójta Gminy Czarna z dnia
23 września 2015r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Polana. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:27:55 | Data modyfikacji: 2016-02-09 08:39:37.
Zarządzenie Nr 25 /15 Wójta Gminy Czarna z dnia
8 września 2015r. W sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 roku 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:22:18 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
31 sierpnia 2015 r. W sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:18:35 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
25 sierpnia 2015 r. W sprawie wprowadzenia
Regulaminu przewozu uczniów szkół Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:03:20 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
29 lipca 2015 r. W sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:57:57 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
22 lipca 2015 r. W sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:54:01 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
20 czerwca 2015 r. W sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:51:04 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
20 maja 2015 r. W sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 r. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:45:21 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
4 maja 2015 r. W sprawie zmian w budżecie gminy w
2015 r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:35:23 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
30 kwietnia 2015 r. W sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 r.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 10:32:05 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Polana 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:35:57 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Michniowiec. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:31:39 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Lipie. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:27:08 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 13./15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Rabe 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:22:01 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Żłobek, 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:14:59 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Czarna Dolna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:08:31 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w sołectwie Czarna Górna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 21:01:27 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
w 2015 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:54:24 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 8 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:45:14 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 7 /15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2015 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:39:30 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Czarna z dnia 16
lutego 2015 r. w sprawie powierzenia przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:33:03 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Czarna z dnia 16
lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:21:49 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 4/15 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
16 stycznia 2015r w sprawie planu finansowego
budżetu gminy Czarna na 2015 rok. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:14:36 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:26:05.
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
8 stycznia 2015r. w sprawie: zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
na finansowanie wydatków bieżących. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:06:15 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 20:01:07 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy w 2014 roku 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-20 19:51:44 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.79/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.79/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:23:46 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.78/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.78/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:23:15 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.77/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.77/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:22:45 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.76/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.76/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:22:14 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.75/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.75/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:21:45 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.74/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.74/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:21:13 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.73/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.73/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:20:41 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.72/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.72/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:20:08 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.71/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.71/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:19:40 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.70/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.70/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:19:04 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.69/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.69/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:18:36 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.68/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.68/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:18:06 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.67/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 roku 
 Zarządzenie Nr.67/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:17:38 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.66/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie planu
finansowego budżetu gminy Czarna na 2014 rok 
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:16:51 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.65a/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.65a/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:16:18 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.65/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.65/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:15:48 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.64/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.64/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:15:14 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.63/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.63/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:14:43 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.62/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.62/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:14:13 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.61/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 pazdziernika2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.61/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 pazdziernika2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:13:42 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.60/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 21 pazdziernika2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.60/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 21 pazdziernika2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:12:48 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.59b/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.59b/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:11:02 | Data modyfikacji: 2015-04-20 20:17:04.
Zarządzenie Nr.59a/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.59a/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:10:01 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.58/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 września 2013 r. w sprawie stosowania
innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty
opłaty za przekształcenie użytkowania
wieczystego 
 Zarządzenie Nr.58/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie stosowania innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:09:28 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.57/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.57/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:08:59 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.56/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.56/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:08:31 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.55/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku. 
 Zarządzenie Nr.55/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:07:59 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.54/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.54/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:04:54 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.53/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.53/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:04:09 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.52/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
na finansowanie wydatków bieżących 
 Zarządzenie Nr.52/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:03:38 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.51/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.51/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:03:08 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.50/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.50/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:02:09 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.49/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.49/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:01:39 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.48/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie planu finansowego
budżetu gminy Czarna na 2012 rok 
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:01:17 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr.47/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej nieruchomosci na II przetarg ustny
nieograniczony 
 Zarządzenie Nr.47/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomosci na II przetarg ustny nieograniczony

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:58:51 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
zbywania ruchomości stanowiących własność
Gminy Czarna.  
 Zarządzenie>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-11 11:58:49 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 6 października 2011 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-12 11:31:19 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania
zespołu interdyscyplinarnego. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-08 11:14:05 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
 
 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:04:37 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej. 
 Treść zarzadzenia w załączniku. Zarządzenie Nr 19.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:02:58 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 14 /07 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 maja 2007r. w sprawie opłat za usługi w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czarnej.  
  Treść zarzadzenia w załączniku.
 Zarządz-SzSchM.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:00:59 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołonia
Zastępcy Wójta  
Treść zarzadzenia w załączniku.
 Zarządzenie[1].doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:58:27 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 72 /06 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 października 2006r. zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania Komisji
przetargowej. 
Treść zarządzenia w załączniku.
 Zarządz.-komisja przet..doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:56:15 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 lipca 2006r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum.  
Treść zarządzenia w załączniku. Zarządzenie Nr 68.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:53:59 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 lipca 2006r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej.  
  Treść zarządzania w załączniku. Zarządzenie Nr 69.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:52:29 | Data modyfikacji: 2014-10-14 12:11:43.
Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:52:29
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl