bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
Projekty uchwał > Sesja XXXI strona główna 
Sesja XXXI
Uchwała Nr XXXI/…./17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia………. 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:59:25.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia ……………. 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
położonej w miejscowości Czarna Górna. 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:57:12.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:55:39.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego  
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:53:56.
Uchwała Nr XXXI/…/17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wystąpienia
Gminy Czarna ze Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej 
 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:51:38.
UCHWAŁA Nr … RADY GMINY W CZARNEJ z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Deklaracja na podatek leśny 2018 KOWR.doc

Deklaracja na podatek rolny 2018 KOWR.doc

Deklaracja nieruchomość (DN-1) 2018 KOWR.doc

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:30:55.
Uchwała Nr …./… /17 Rady Gminy w Czarnej z
dnia …… grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2018 roku. 

XXXI_.._17_1. PROGRAM GMINA CZARNA 2018 poprawki.pdf

 Treść projektu uchwały >>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:19:34.

Zobacz:
 Kadencja 2014 - 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:19:34
Opublikowane przez: Paweł Ochałek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl